Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
STATUTY SOŁECTW - KONSULTACJE
IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 13.10. 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEG0 26.05.2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULE SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE SZCZEGÓŁOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA
WYBORY DO RADY SENIORÓW
GMINA
OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE
RAPORT O STANIE GMINY PADEW NARODOWA ZA 2018 ROK RAPORT O STANIE GMINY PADEW NARODOWA ZA 2018 ROK
SOŁECTWA SOŁECTWA
URZĄD GMINY URZĄD GMINY
Ewidencje i rejestry Ewidencje i rejestry
Załatwianie spraw Załatwianie spraw
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WÓJT GMINY WÓJT GMINY
SEKRETARZ GMINY SEKRETARZ GMINY
SKARBNIK GMINY SKARBNIK GMINY
REFERATY REFERATY
URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO
Rejestr wyborców Rejestr wyborców
RADA GMINY
RADA GMINY RADA GMINY
Obsługa Rady Gminy Obsługa Rady Gminy
Protokoły Protokoły
Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Rejestr uchwał Rady Gminy Rejestr uchwał Rady Gminy
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY  IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY
KOMISJE RADY GMINY KOMISJE RADY GMINY
TRANSMISJE OBRAD SEJI RADY GMINY TRANSMISJE OBRAD SEJI RADY GMINY
INTERPELACJE RADNYCH INTERPELACJE RADNYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe radnych Oświadczenia majątkowe radnych
Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych). Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych).
Oświadczenia majątkowe- podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jst Oświadczenia majątkowe- podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jst
PRAWO MIEJSCOWE
Uchwały Rady Gminy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Uchwały Rady Gminy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
Dzienniki Urzędowe Województwa Podkarpackiego Dzienniki Urzędowe Województwa Podkarpackiego
STATUTY I REGULAMINY
Statuty i regulaminy Statuty i regulaminy
BUDŻET I PODATKI LOKALNE
BUDŻET GMINY BUDŻET GMINY
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI
DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE
PODATKI 2020 PODATKI 2020
PODATKI 2019 PODATKI 2019
PODATKI 2018 PODATKI 2018
PODATKI 2017 PODATKI 2017
PODATKI 2016 PODATKI 2016
PODATKI 2015 PODATKI 2015
PODATKI 2014 PODATKI 2014
PODATKI 2013 PODATKI 2013
PODATKI 2012 PODATKI 2012
PODATKI 2011 PODATKI 2011
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB UMORZEŃ ORAZ UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB UMORZEŃ ORAZ UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
REJESTRY
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - ODPADY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - ODPADY
ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
REJESTR / WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA REJESTR / WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNCYCH
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
Regulacje wewnętrzne Regulacje wewnętrzne
Informacja o działaniach lobbingowych Informacja o działaniach lobbingowych
Rejestr spraw Rejestr spraw
PETYCJE
Zasady ogólne Zasady ogólne
Rejestr petycji Rejestr petycji
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY PADEW NARODOWA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY PADEW NARODOWA
GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU
PLANY I STRATEGIE
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GMINY PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GMINY
PROGRAMY
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
OGLOSZENIE I OBWIESZCZENIA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PADWI NARODOWEJ KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PADWI NARODOWEJ
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY O WYŁOZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY O WYŁOZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY O WYŁOŻENIU PROJEKTÓW ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY. OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY O WYŁOŻENIU PROJEKTÓW ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.
OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OGŁOSZENIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PADWI NARODOWEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OGŁOSZENIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PADWI NARODOWEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Padew Narodowa. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Padew Narodowa.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZAWIADOMIENA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO ZAWIADOMIENA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
INFORMACJE
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA  MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE WYKAZU URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI I ICH CZĘŚCI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE WYKAZU URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI I ICH CZĘŚCI
KARTY INFORMACYJNE DLA WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI, POSTANOWIEŃ KARTY INFORMACYJNE DLA WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI, POSTANOWIEŃ
PORADNIK  PORADNIK "Bezpieczeństwo i ja"
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PROJEKTY REALIZOWANE PROJEKTY REALIZOWANE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
INFORMACJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO INFORMACJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Aktualności
Zawiadomienie o złożeniu protestu Zawiadomienie o złożeniu protestu
Wyjaśnienia i sprostowania Wyjaśnienia i sprostowania
Ogłoszenia o konkursach Ogłoszenia o konkursach
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu
Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany   Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany
Zawiadomienia o odrzuceniu ofert Zawiadomienia o odrzuceniu ofert
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy
Zawiadomienia o wyborze ofert Zawiadomienia o wyborze ofert
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR
Zamówienia publiczne do 30 000 EUR Zamówienia publiczne do 30 000 EUR
Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o przetargach
ZAPYTANIA OFERTOWE ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na dostawę - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Przykopie, Gmina Padew  Zapytanie ofertowe na dostawę - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Przykopie, Gmina Padew
Procedury
Majątek publiczny
Majątek podmiotu Majątek podmiotu
Majątek jednostek podległych Majątek jednostek podległych
Dochody i straty spółek Dochody i straty spółek
Dług publiczny Dług publiczny
Pomoc publiczna Pomoc publiczna
Ciężar publiczny Ciężar publiczny
Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel.: 0-15 851 44 60, fax: 0-15 811 93 80, gmina@padewnarodowa.com.pl, www.padewnarodowa.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@