Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


Uchwała Nr XII/60/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2004 r. [ pobierz ]

Uchwała Nr XIII/66/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa [pobierz]

Uchwała Nr XIV/67/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na rok 2004[ pobierz]

Uchwała Nr XIV/69/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Padew Narodowej[ pobierz ]

Uchwała Nr XIV/70/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, stosowanych przy ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XIV/71/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 [ pobierz ]

Uchwała Nr XV/72/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy [pobierz]

Uchwała Nr XV/73/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje[pobierz]

Uchwała Nr XVI/74/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerca 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XVI/75/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w roku 2004[pobierz]

Uchwała Nr XVI/76/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [pobierz]

Uchwała Nr XVI/77/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [pobierz ]

Uchwała Nr XVII/79/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/80/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w roku 2004 [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/81/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/82/04 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/84/04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/85/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w 2004 r. [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/86/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/87/04 zmieniająca uchwałę nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002 - 2007 [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/88/04 w spraaqie zmiany zakresu limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n. "Poprawa stanu infrastruktury w Gminie Padew Narodowa na lata 2003 - 2005" [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/89/04 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej[ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/90/04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 listopada 2004 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2004 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 25 lutego 2005 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 30 marca 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 czerwca 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 sierpnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 13 września 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 3 listopada 2005r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 listopada 2005 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 24 lutego 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 24 marca 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 7 lipca 2006 [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 18 sierpnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 12 września 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 października 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 23 lutego 2007 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 marca 2007 r.   [ pobierz ]

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 kwietnia 2007 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2007 r.  

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 sierpnia 2007 r.

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 października 2007 r.

Uchwały podjete na X sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 listopada 2007 r.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 grudnia 2007 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 lutego 2008 r.

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 20 czerwca 2008 r.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 14 listopada 2008 r.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2008 r. 

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 lutego 2009 r.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 marca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 24 kwietnia 2009 r.  

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 czerwca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 16 lipca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 6 listopada 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 marca 2010 r.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2010 r.

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 17 września 2010 r. 

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 października 2010 r.

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 10 listopada 2010 r. 

Kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 2 grudnia 2010 r.

Uchwała podjęta na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 6 grudnia 2010 r.

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2010 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 4 lutego 2011 r.

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 18 marca 2011 r.

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 maja 2011 r.

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2011 r.  

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 lipca 2011 r. 

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 września 2011 r.

Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Padew Narodowa, trybu postępowania w  sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 4 listopada 2011 r. (za wyjątkiem tzw. uchwał podatkowych, które umieszczone są w zakładce PODATKI 2012)

Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określania warunków  oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania wlasnego gminy Padew Narodowa w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 grudnia 2011 r. (za wyjątkiem uchwały budżetowej, ktora umieszczona jest w zakładce BUDŻET  GMINY).

Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

-  Załącznik do uchwały nr XI/86/11z dnia 29 grudnia 2011 r.

- Uchwała Nr XI/91/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - załączniki znajdują się w zakładce Deklaracje i informacje podatkowe na rok  2012 r.

- Uchwała Nr XI/92/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomosci Rolnych - załączniki znajdują się w zakładce Deklaracje i informacje podatkowe na 2012 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 24 lutego 2012 r. (za wyjątkiem uchwały nr XII/96/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, która umieszczona jest w zakładce BUDŻET GMINY i uchwaly nr XII/102/12 w sprawie przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Padew Narodowa na lata 2012 -2015, która umieszczona jest w zakładce PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI) 

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 marca 2012 r.  

Uchwaly podjęte na XIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 22 czerwca 2012 r. 

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 września 2012 r.

Uchwała Nr XV/123/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Padew Narodowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVI/135/12 rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie podzialu gminy Padew Narodowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 9 listopada 2012 r. (za wyjatkiem tzw. uchwał podatkowych, które umieszczione są w zakładce PODATKI 2013).

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 grudnia 2012 r. 


Uchwała Nr XVII/136/12 w sprawie określenia dziennych stawek oplaty targowej oraz jej poboru.

Uchwała Nr XVII/137/12 w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 w sprawie poboru podatków i oplat w drodze inkasa.

Uchwała Nr XVII/141/12 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 19 lutego 2013 r.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 16 kwietnia 2013 r.

- uchwała nr XX/153/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa.

 - uchwała nr XX/154/13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 - uchwała nr XX/155/13  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 - uchwała nr XX/156/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 - uchwała nr XX/157/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała nr XX/158/13 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

 - uchwała nr XX/159/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała nr XX/160/13 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa

 - uchwała nr XX/161/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa

 - uchwała nr XX/162/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2013

 - uchwała nr XX/163/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2013 r.

 - uchwała nr XX/164/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 25 czerwca 2013 r. 

- uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 września 2013 r.

Uchwaly podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 15 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXIV/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwala Nr XXIV/200/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Uchwala Nr XXIV/201/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

Pozostałe uchwaly podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 

 Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 21 marca 2014 r:

 Uchwała nr XXV/205/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

 Uchwała nr XXV/206/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2014 r.

 Uchwała nr XXV/207/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr XXV/208/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2014 r.

 Uchwała nr XXV/209/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 Uchwała nr XXV/210/14 w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody.

 Uchwała nr XXV/211/14 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

Uchwaly podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 22 maja 2014 r.


Uchwala Nr XXVI/212/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w części województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Uchwała Nr XXVI/213/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa w roku 2014.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w  dniu 27 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/215/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/216/14 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uchwala Nr XXVII/217/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/218/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XXVII/21219/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty praz stawki za pojemnik.       

 

KADENCJA 2014-2018

I sesja Rady Gminy - 28 listopada 2014 r. 

Uchwaly podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

II sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r. 

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2014 r.

Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie sołectwa Padew Narodowa.

III sesja Rady Gminy - 27 marca 2015 r.

Uchwała Nr III/28/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenmie Gminy Padew Narodowa w 2015 r.

Pozostałe uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2015 r.

IV sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2015 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 rw sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Padew Narodowa

V sesja Rady Gminy - 29 września 2015 r.

 Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 września 2015 r.

VI sesja Rady Gminy - 27 listopada 2015 r. 

Uchwala Nr VI/59/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr VI/60/15 podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr VI/61/15 dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr VI/62/15 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr VI/63/15 określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru

Uchwała Nr VI/64/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr VI/65/15 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr VI/67/15 przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Uchwała Nr VI/71/15 konieczności przeprowadzenia pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody 

 

 VII sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/77/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016  

Uchwała Nr VII/81/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Nr VII/82/15 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Padew Narodowa 

Uchwała Nr VII/83/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr VII/84/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr VII/85/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rusinów” dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii Hutniczo Szerokotorowej

 

VIII sesja Rady Gminy - 26 lutego 2016 r. 

Uchwała Nr VIII/87/16 w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa na klata 2015 – 2025

Uchwała Nr VIII/88/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwala Nr VIII/89/16 o zmianie  uchwały własnej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych  na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwala Nr VIII/90/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2016 roku

Uchwała Nr VIII/91/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Uchwała Nr VIII/92/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

IX sesja Rady Gminy - 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr IX/93/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała Nr IX/94/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwala Nr IX/95/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwala Nr IX/96/16 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Uchwala Nr IX/97/16 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwala Nr IX/98/16 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum przy Zespole Szkól w Padwi Narodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Uchwala Nr IX/99/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Padwi Narodowej prowadzonych przez Gminę Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Uchwala Nr IX/100/16 w sprawie nadania nazw ulic stanowiących drogi publiczne w miejscowości Padew Narodowa.

Uchwala Nr IX/101/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Padwi Narodowej.

Uchwala Nr IX/102/16 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 X sesja Rady Gminy  - 24 czerwca 2016 r.

Uchwała nr X/103/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2015 r.

Uchwała nr X/104/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwała nr X/105/16 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa  

Uchwała nr X/106/16 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej  na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985

Uchwała nr X/107/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985

Uchwała nr  X/108/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała nr X/109/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na rok 2016 

Uchwała nr X/110/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa 

Uchwała nr X/111/16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała nr X/112/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr X/113/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr X/114/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa 

Uchwała nr X/115/16 w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego z udziałem Gminy Padew Narodowa

 XI sesja Rady Gminy - 30 sierpnia 2016 r.


Uchwała Nr XI/116/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała Nr XI/117/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów w km 0+020 – 1+440 o długości 1,42 km w m. Padew Narodowa 

XII sesja Rady Gminy - 30 września 2016 r.


Uchwała nr XII/118/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała nr XII/120/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w sołectwie Kębłów

Uchwała nr XII/121/16 w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała nr XII/122/16 w sprawie dokonania zmiany w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2019".,

 

XIII sesja Rady Gminy - 15 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XIII/123/16 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa  na rok 2017

Uchwała Nr XIII/124/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 r.

Uchwała Nr XIII/125/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/126/16 w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/127/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/128/16 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

Uchwała Nr XIII/129/16 w sprawie zmiany uchwały nr X/105/16 Rady Gminy w Padwi narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/130/16 w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr XIII/131/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIII/132/16 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Uchwała Nr XIII/133/16 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie.

Uchwała Nr XIII/134/16 w sprawie określenia zasad funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” i trybu kwalifikowania osób do korzystania z jego świadczonych usług

Uchwała Nr XIII/135/16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie.

Uchwała Nr XIII/136/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/137/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Babule

Uchwała Nr XIII/138/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie  Kębłów,

Uchwała Nr XIII/139/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie  Kębłów,

Uchwała Nr XIII/140/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie  Kębłów,

XIV sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XIV/141/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego – współorganizacja obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski.

Uchwała Nr XIV/142/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016

Uchwała Nr XIV/143/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XIV/144/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XIV/145/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa w km 11 + 930 – 12 + 230 strona lewa.

Uchwała Nr XIV/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIV/147/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na przygotowanie obiektu dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej

Uchwała Nr XIV/148/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

Uchwała Nr XIV/149/16 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIV/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości

Uchwała Nr XIV/151/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XIV/152/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

XV sesja Rady Gminy - 28 lutego 2017 r. 

Uchwała Nr XV/153/17 w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa,

- Tekst Studium uwarunkowań 

Uchwała Nr XV/154/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rusinów” dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii Hutniczo-Szerokotorowej,

Uchwała Nr XV/155/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XV/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/157/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/147/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na przygotowanie obiektu dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/158/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na wyposażenie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej w niezbędne środki łączności radiowej, informatycznej oraz telefonicznej,

Uchwała Nr XV/159/17 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/160/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2017 r.

Uchwała Nr XV/161/17 w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie do porozumienia celem  realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1.Rozwój OZE,

Uchwała Nr XV/162/17 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/67/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.    

 XVI sesja Rady Gminy - 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr XVI/163/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XVI/164/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do  oddziału  przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest  Gmina Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała Nr XVI/165/17 w sprawie określenia kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa , dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała Nr XVI/166/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XVI/167/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XVI/168/17 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XVI/169/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2017

Uchwała Nr XVI/170/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Babule

Uchwała Nr XVI/171/17 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr  XIII/126/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa (Dz.Urz. woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 4056).

XVII sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XVII/172/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2016 r.

 Uchwała Nr XVII/173/17 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2016 r.

 Uchwała Nr XVII/174/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na 2017 r.

 Uchwała Nr XVII/175/17 o zmianie uchwały własnej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych  na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

 Uchwała Nr XVII/176/17 w sprawie określenia  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  oddziału  przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest  Gmina Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów  oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 Uchwała Nr XVII/177/17 w sprawie nadania Statutu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej.

 Uchwała Nr XVII/178/17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2020.

 Uchwała Nr XVII/179/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Piechoty.

 Uchwała Nr XVII/180/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

 Uchwała Nr XVII/181/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej użytkownika wieczystego

 Uchwała Nr XVII/182/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty.

 Uchwała Nr XVII/183/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 XVIII sesja Rady Gminy - 18 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/184/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza i Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Padwi Narodowej im. Ignacego Łukasiewicza.

Uchwała Nr XVIII/185/17 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/186/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/187/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2017 rok.

Uchwała Nr XVIII/188/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/146/2016 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/189/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

Uchwała Nr XVIII/190/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia celem realizacji Przedsięwzięcia „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”.

Uchwała Nr XVIII/191/17 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

 XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XIX/192/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

Uchwała Nr XIX/193/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 10 listopada 2017 r.

Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Pobierz treść aktu

XX/194/17

10.11. 2017

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/195/17

10.11. 2017

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

 pobierz

XX/196/17

10.11. 2017

zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 pobierz

XX/197/17

10.11. 2017

zmiany uchwały własnej nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku samorządowych jednostek budżetowych.

 pobierz

XX/198/17

10.11. 2017

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 r.

 pobierz

XX/199/17

10.11. 2017

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/200/17

10.11. 2017

dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/201/17

10.11. 2017

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/202/17

10.11. 2017

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

 pobierz

XX/203/17

10.11. 2017

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/204/17

10.11. 2017

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

XX/205/17

10.11. 2017

zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/206/17

10.11. 2017

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.

 pobierz

XX/207/17

10.11. 2017

powołania Rady Seniorów w Gminie Padew Narodowa i nadania jej Statutu.

 pobierz

XX/208/17

10.11. 2017

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 pobierz

 Uchwaly podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.

 

XXI/209/17

28.12. 2017

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

 pobierz

XXI/210/17

28.12. 2017

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

 pobierz

XXI/211/17

28.12. 2017

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXI/212/17

28.12. 2017

uchwały budżetowej na rok 2018.

 pobierz

 

XXI/213/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/214/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Padew Narodowa.  

 pobierz

XXI/215/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

XXI/216/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Budowa nowoczesnego Systemu I Ostrzegania i Alarmowania Ludności na terenie powiatu mieleckiego.

 pobierz

XXI/217/17

28.12. 2017

przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/218/17

28.12. 2017

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 pobierz

XXI/219/17

28.12. 2017

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej i Zachwiejowie.

 pobierz

XXI/220/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

 pobierz

XXI/221/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Zaduszniki.

 pobierz

XXI/222/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zarównie.

 pobierz

 

XXI/223/17

28.12. 2017

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/224/17

28.12. 2017

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 pobierz

XXI/225/17

28.12. 2017

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

 pobierz

XXI/226/17

28.12. 2017

powołania Rady Seniorów w Gminie Padew Narodowa.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 23 lutego 2018 r.

XXII/227/18

23.02. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

XXII/228/18

23.02. 2018

zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 pobierz

XXII/229/18

23.02. 2018

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 pobierz

XXII/230/18

23.02. 2018

wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 pobierz

XXII/231/18

23.02. 2018

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Padew Narodowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej
i sposobu jej rozliczania.

 pobierz

XXII/232/18

23.02. 2018

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 pobierz

XXII/233/18

23.02. 2018

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

 pobierz

XXII/234/18

23.02. 2018

ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Padew Narodowa” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Padew Narodowa”.

 pobierz

XXII/235/18

23.02. 2018

wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC nieruchomości położonych na terenie wsi Padew Narodowa”.

 pobierz

XXII/236/18

23.02. 2018

podziału Gminy Padew Narodowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 pobierz

XXII/237/18

23.02. 2018

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2018 r.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 23 marca 2018 r.

XXIII/238/18

23.03. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 r.

pobierz

XXIII/239/18

23.03. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych  w Padwi Narodowej

pobierz

XXIII/240/18

23.03. 2018

podziału Gminy Padew Narodowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 czerwca 2018 r.

XXIV/241/18

26.06. 2018

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 pobierz

XXIV/242/18

26.06. 2018

udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżet za
2017 r.

 pobierz

XXIV/243/18

26.06. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXIV/244/18

26.06. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 

 pobierz

XXIV/245/18

26.06. 2018

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

XXIV/246/18

26.06. 2018

uchylająca Uchwałę Nr XXII/230/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 

 pobierz

XXIV/247/18

26.06. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

XXIV/248/18

26.06. 2018

ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Padew Narodowa urządzeń wodociągowych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały

 pobierz

XXIV/249/18

26.06. 2018

określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXIV/250/18

26.06. 2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 

 pobierz

XXIV/251/18

26.06. 2018

w sprawie dokonania zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2019”.

 pobierz

XXIV/252/18

26.06. 2018

wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Padew Narodowa 

 pobierz

XXIV/253/18

26.06. 2018

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

XXIV/254/18

26.06. 2018

pozbawienia statusu pomnika przyrody

 pobierz

 

XXIV/255/18

26.06. 2018

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

XXIV/256/18

26.06. 2018

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXIV/257/18

26.06. 2018

przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

XXV/258/18

31.08. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXV/259/18

31.08. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok.

 pobierz

XXV/260/18

31.08. 2018

zaciągnięcia kredytu

 pobierz

 

XXV/261/18

31.08. 2018

zmiany uchwały własnej Nr XXIV/249/18
w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXV/262/18

31.08. 2018

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXV/263/18

31.08. 2018

zasad usytuowania na terenie Gminy  Padew Narodowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 pobierz

XXV/264/18

31.08. 2018

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczyciele w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa

 pobierz

XXV/265/18

31.08. 2018

zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 z tygodniowego wymiaru zajęć.

 pobierz

XXV/266/18

31.08. 2018

powołania Komisji Statutowej Rady Gminy w Padwi Narodowej.

 pobierz

 

XXV/267/18

31.08. 2018

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padewi Narodowej dniu 28 września 2018 r.

XXVI/269/18

28.09. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXVI/270/18

28.09. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 pobierz

XXVI/271/18

28.09. 2018

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 pobierz

XXVI/272/18

28.09. 2018

dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2018 roku

 pobierz

XXVI/273/18

28.09. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

 pobierz

XXVI/274/18

28.09. 2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 pobierz

XXVI/275/18

28.09. 2018

Statutu Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

XXVI/276/18

28.09. 2018

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXVI/277/18

28.09. 2018

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej

 pobierz

XXVI/278/18

28.09. 2018

nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

 Uchwaly podjęte XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 17 października 2018 r.

XXVII/279/18

17.10. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 r.

 pobierz

 

KADENCJA 2018-2023

Uchwaly podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 19 listopada 2018 r.

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie:

 

Uwagi

1

I/1/18

19.11. 2018

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

2

I/2/18

19.11. 2018

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

3

I/3/18

19.11. 2018

ustalenia ilościowych składów stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

4

I/4/18

19.11. 2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

5

I/5/18

19.11. 2018

powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

6

I/6/18

19.11. 2018

powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 7 grudnia 2018 r.

7

II/7/18

7.12. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

8

II/8/18

7.12. 2018

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.

 pobierz

9

II/9/18

7.12. 2018

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Padwi Narodowej.

 pobierz

10

II/10/18

7.12. 2018

ustalenia diet dla sołtysów

 pobierz

11

II/11/18

7.12. 2018

wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

12

II/12/18

7.12. 2018

uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

13

II/13/18

7.12. 2018

powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy o nazwie „Konwent Seniorów”.

 pobierz

14

II/14/18

7.12. 2018

upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 pobierz

15

II/15/18

7.12. 2018

utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

16

II/16/18

7.12. 2018

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

 pobierz

17

II/17/18

7.12. 2018

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

 pobierz

18

II/18/18

7.12. 2018

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 pobierz

 Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi narodowej w dniu 28 grudnia 2018 r.

19

III/19/18

28.12.2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

20

III/20/18

28.12.2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

pobierz 

21

III/21/18

28.12.2018

uchwały budżetowej na rok 2019

 

 pobierz

22

III/22/18

28.12.2018

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica w m. Padew Narodowa.

 pobierz

23

III/23/18

28.12.2018

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

24

III/24/18

28.12.2018

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 pobierz

25

III/25/18

28.12.2018

ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Padew Narodowa dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 pobierz

26

III/26/18

28.12.2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup  posiłku i żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 pobierz

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 12 lutego 2019 r.

27

IV/27/19

12.02. 2019

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

 pobierz

28

IV/28/19

12.02. 2019

zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

29

IV/29/19

12.02. 2019

zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej – filia w Zarówniu

 pobierz

30

IV/30/19

12.02. 2019

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej użytkownika wieczystego

 pobierz

31

IV/31/19

12.02. 2019

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew narodowa w 2019 r.

 pobierz

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 marca 2019 r.

32

V/32/19

29.03. 2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

33

V/33/19

29.03. 2019

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

 pobierz

34

V/34/19

29.03. 2019

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

35

V/35/19

29.03. 2019

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej poprzez likwidację filii w Zarówniu.

 pobierz

36

V/36/19

29.03. 2019

ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia granicy obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 roku.

 pobierz

37

V/37/19

29.03. 2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 pobierz

38

V/38/19

29.03. 2019

zmiany uchwały nr XXII/229/18  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

 pobierz

39

V/39/19

29.03. 2019

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 czerwca 2019 r.:

VI/40/19

28.06. 2019

udzielenia Wójtowi Gminy Padew Narodowa wotum zaufania

 

pobierz

VI/41/19

28.06. 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2018 r. 

pobierz

VI/42/19

28.06. 2019

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 r.

pobierz

VI/43/19

28.06. 2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019

pobierz

VI/44/19

28.06. 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w km 1 + 060 – 2 + 180 o długości 1,120 km w m. Kębłów i nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w km 3 + 760 – 5 + 290 o długości 1,530 km w m. Zachwiejów 

pobierz

VI/45/19

28.06. 2019

w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

pobierz

VI/46/19

28.06. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa 

pobierz

VI/47/19

28.06. 2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza  w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

pobierz

 

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/

 data wytworzenia2012-07-06
data udostępnienia2012-07-06
sporządzone przezRyszard Gancarz
opublikowane przezRyszard Gancarz
ilość odwiedzin812
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel.: 0-15 851 44 60, fax: 0-15 811 93 80, gmina@padewnarodowa.com.pl, www.padewnarodowa.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@