Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa GMINA WÓJT GMINY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WÓJT GMINY, bieżące, menu 1127 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY

Wójt Gminy    mgr Robert PLUTA

       tel: (0-15) 851-44-61      fax: (0-15) 811 93 80

      email: wojt@padewnarodowa.com.pl

 • kompetencje (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Padwi Narodowej)

Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy  reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania;
 1.  przygotowanie projektu budżetu, ogłaszanie uchwały budżetowej, sprawozdań z jego wykonania oraz nadzorowanie realizacji budżetu gminy i gospodarki finansowej Urzędu;
 1. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 1. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 2. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 1. powoływanie oraz odwoływanie w drodze zarządzenia zastępcy Wójta;
 2. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy;
 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Gminy Padew Narodowa;
 1. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu;   
 2. podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;
 1. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 1.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 2. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu wójta gminy decyzji o których mowa w pkt. 7;
 3. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 4. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych;
 1. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy pracownikami Urzędu;
 1. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
 2. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w szczególności organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w oparciu o odrębne przepisy;
 3.  sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcy Prawnego, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonywania zadań przez pracowników zatrudnionych na            samodzielnych stanowiskach pracy.

 

Metryka

sporządzono
2011-05-24 przez
udostępniono
2011-05-24 02:00 przez Ryszard Gancarz
zmodyfikowano
2016-08-31 02:00 przez Ryszard Gancarz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1923
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.