Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa OGLOSZENIE I OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, bieżące, menu 1238 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

UWAGA: OBWIESZCZENIA ZAMIESZCZANE SĄ W KOLEJNOŚCI OD NAJSTARSZEGO DO NAJNOWSZEGO.

Padew Narodowa, dnia 2012.07.10

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz budowa platformy dla niepełnosprawnych na działce nr ewid. 879 w m. Padew Narodowa.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

 

Padew Narodowa, dnia 2012.07.13

 

 

                                                                                   OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j e   s i ę,

 

że na wniosek

 

Pana Bogusława Barnaś,
Huta Komorowska 330
36-110 Majdan Królewski

 


wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii energetycznej Sn/nN zasilającej przepompownię ścieków na działkach nr ewid. 352, 165/8, 262/2, 165/4, 258, 247/1, 247/2, 350, 251/3, 166/2 i 165/6 w Zachwiejowie i na działkach nr ewid. 805/3, 831, 832, 1597/1, 1692 i 1686 w Zarowniu, gmina Padew Narodowa.

 


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

 

 

 Padew Narodowa, dnia 2012.08.14

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz budowa platformy dla niepełnosprawnych na działce nr ewid. 879 (obręb 52) Padew Narodowa, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, na terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w dniu 14.08. 2012 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 Padew Narodowa, dnia 17.03. 2016

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego budynku byłego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na podstację pogotowia ratunkowego oraz przebudowa budynku garażowego z dostosowaniem na potrzeby stacjonowania karetki pogotowia na działce nr ewid. 1892 w Padwi Narodowej”.

w dniu 17.03. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej oraz budowa 3 stanowisk postojowych na działkach nr ewid. 505 i 350 w m. Babule, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 108, 412, 403 i 402/5 wraz z rozjazdem na działkach nr ewid. 108, 429/7  w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 651, 652 i 510/5 oraz budowa 6 stanowisk postojowych na działce nr ewid. 652 w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 515 i 336 wraz z rozjazdem w m. Wojków, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 1063, 1112, 1128 wraz z odbudową i budową rowów przydrożnych w m. Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na działkach nr ewid. 144/8, 1050/3, 292, 293/8, 293/6 i 291/3 w m. Rożniaty,  gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 22.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 m3 na dobę RLM = 5500 na działkach nr ewid. 2263, 2264 w m. Padew Narodowa”.

w dniu 22.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 22.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni na działkach nr ewid. 548/2, 549/2, 549/1, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 567, 528 w m. Padew Narodowa przy ul. Łukasiewicza”.

w dniu 22.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 04.05. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1128 i 1404 w m. Padew Narodowa przy ul. Słonecznej w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.

w dniu 04.05. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

 

 

Padew Narodowa, dnia 2012.11.28

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3
39-400 T
arnobrzeg

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inewestycji pn. "przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji trafo Rożniaty 2 w ramach tych samych dzialek nr ew: 654,653,652,651,650,649,648,647, 1065, 151, 142, 474, 504, 508, 502, 501, 500, 499, 490/1, 495/3, 493/1, 1075/4, 513, 515, 509/2, 509/1 w Rozniatach, gm. Padew Narodowa.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 2012.12.18

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3
39-400 Tarnobrzeg

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa odcinków sieci energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Babule 1”, polegająca na demontażu istniejących odcinków linii napowietrznej wraz z podbudową słupową i budowie nowych odcinków linii napowietrznej wraz z podbudową słupową i budowie nowych odcinków linii napowietrznej przewodami izolowanymi po nowej trasie na nowej podbudowie słupowej na odcinkach ABCDEFGHIJ, KLMNO i PRS na działkach nr ewid.; 116, 117/2, 785, 138, 106, 105, 754, 755, 756, 757, 758, 128, 130, 131, 140, 141, 143, 344, 145 w m. Babule, gm. Padew Narodowa.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

                                                                                                                                      Padew Narodowa, dnia 2012.12.19

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3
39-400 Tarnobrzeg

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inewestycji pn. "przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji trafo Rożniaty 2 w ramach tych samych dzialek nr ew: 654,653,652,651,650,649,648,647, 1065, 151, 142, 474, 504, 508, 502, 501, 500, 499, 490/1, 495/3, 493/1, 1075/4, 513, 515, 509/2, 509/1 w Rozniatach, gm. Padew Narodowa.

w dniu 17.12. 2012 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

                                                                                                                                                           Padew Narodowa, dnia 2013.01.08

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3
39-400 Tarnobrzeg

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa odcinków sieci energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Babule 1”, polegająca na demontażu istniejących odcinków linii napowietrznej wraz z podbudową słupową i budowie nowych odcinków linii napowietrznej wraz z podbudową słupową i budowie nowych odcinków linii napowietrznej przewodami izolowanymi po nowej trasie na nowej podbudowie słupowej na odcinkach ABCDEFGHIJ, KLMNO i PRS na działkach nr ewid.; 116, 117/2, 785, 138, 106, 105, 754, 755, 756, 757, 758, 128, 130, 131, 140, 141, 143, 344, 145 w m. Babule, gm. Padew Narodowa.

w dniu 08.01. 2013  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 2013.01.25

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Bogusław Barnaś
36-110 Majdan Królewski – Huta Komorowska 330

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa odcinków napowietrznych i kablowej linii energetycznej Sn/nN wraz z budową stacji transformatorowej 15/04 kV oraz budowa przyłącza energetycznego nN, zasilającego budynek mieszkalny na działkach nr ewid. 352, 165/8, 262/2, 165/4, 258, 271/1, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/23, 358/27, 358/28, 358/29 i 358/30 w Zachwiejowie, gm. Padew Narodowa.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

Padew Narodowa, dnia 2013.01.25

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Bogusłąw Barnaś
36-110 Majdan Królewski – Huta Komorowska 330

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "rozbudowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej nN zasilającego budynek mieszkalny na działkach nr ewid. 1111,1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1125 w Padwi Narodiowej.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

                                                                                                                                 Padew Narodowa, dnia 2013.02.25

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Bogusław Barnaś
36-110 Majdan Królewski – Huta Komorowska 330

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "rozbudowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej nN zasilającego budynek mieszkalny na działkach nr ewid. 1111,1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1125 w Padwi Narodiowej.

w dniu 25.02. 2013  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

                                                                                       Padew Narodowa, dnia 2013.02.25

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Bogusłąw Barnaś
36-110 Majdan Królewski – Huta Komorowska 330

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa odcinków napowietrznych i kablowej linii energetycznej Sn/nN wraz z budową stacji transformatorowej 15/04 kV oraz budowa przyłącza energetycznego nN, zasilającego budynek mieszkalny na działkach nr ewid. 352, 165/8, 262/2, 165/4, 258, 271/1, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/23, 358/27, 358/28, 358/29 i 358/30 w Zachwiejowie, gm. Padew Narodowa.

w dniu 25.02. 2013  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

Padew Narodowa, dnia 2013.03.01

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

PGE Dystrybucja S.A./Rzeszów Rejon Energetyczny
39-300 Mielec, ul. Ducha Świętego 6a
Pełnomocnik Kazimierz Działowski
BTE Firma Elektryczna Działowscy
39-331 Chorzelów, Chrząstów 10b

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "”przebudowa odcinków napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, budowa linii napowietrznej średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa sieci kablowej niskiego napięcia, budowa i przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 722/3, 722/2., 716, 701, 755, 748, 747, 926, 787, 800/1, 800/2, 800/3, 798 w m. Padew Narodowa”.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

 

                                                                                                                             Padew Narodowa, dnia 2013.03.27

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

PGE Dystrybucja S.A./Rzeszów Rejon Energetyczny
39-300 Mielec, ul. Ducha Świętego 6a
Pełnomocnik Kazimierz Działowski
BTE Firma Elektryczna Działowscy
39-331 Chorzelów, Chrząstów 10b

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "”przebudowa odcinków napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, budowa linii napowietrznej średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa sieci kablowej niskiego napięcia, budowa i przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 722/3, 722/2., 716, 701, 755, 748, 747, 926, 787, 800/1, 800/2, 800/3, 798 w m. Padew Narodowa”.

w dniu 27.03. 2013  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 2013.06.28

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

PGE Dystrybucja S.A. Lublin
ul. Garbarska 21 a

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "”budowa linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej 15kV stanowiącego przyłączenie odgałęzienia napowietrznego Padew 2 linii 15 kV Machów-Mielec z odgałęzieniem napowietrznym Padew SUW linii 15 kV Nowa Dęba-Tarnowska Wola na odcinkach ABCDE i E1 FGH na działkach nr ew. 2228,2227/2,2236, 2202, 2114, 2261, 2094, 2251, 2238, 1652, 2396, 2397, 2402, 2400 w Padwi Narodowej.

w dniu 28.06.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

 

 

Padew Narodowa, dnia 2013.07.30

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Sandomierzu
27 - 600 Sandomierz ul. Baczyńskiego 3  


wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średnioprężnej o cisnieniu do 0,5 Mpa PE dn 40 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach nr ewidencyjny 1494/2, 1128, 1405 w miejscowości  Padew Narodowa.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 2013.08.08

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa  
39 - 340 Padew Narodowa  ul. Grunwaldzka 2   


wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na  działce nr ewidencyjny 2263 w miejscowości  Padew Narodowa.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

 Padew Narodowa, dnia 2013.08.26

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Sandomiwerzu 27 - 600 Sandomierz ul. Baczyńskiego 3

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średnioprężnej o ciśnieniu do 0,5 Mpa PE dn 40 wraz z przyłączem gazu PE dn 25 dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach nr ewidencyjny 1128, 1405 i 1494/2 w Padwi Narodowej

 w dniu 26.08. 2013 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

 

 Padew Narodowa, dnia 2013.08.26

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr ew. 2263  w Padwi Narodowej

 w dniu 26.08. 2013 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 2013.12.06

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. 
20 - 340 Lublin ul. Garbarska 21 A 

pełnomocnik: Piotr Leja 35-030 Rzeszów ul. Fircowskiego 1


wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej (dopuszcza się kablową) linii energetycznej niskiego napięcia, na działkach nr ewidencyjnych 1833/1, 1833/2, 1814, 1864/1, 1867, 1863, 1845, 1844 w Padwi Narodowej.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr ew. 2263  w Padwi Narodowej

 w dniu 26.08. 2013 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17, (tel. 15 851 44 72).

 

 

 

Padew Narodowa, dnia 2015.01.30

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu 
ul. Baczyńskiego 3 
27-600 Sandomierz

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inewestycji pn. "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1 - 0.5 MPa w technologii rur PE DN 40 mm przebiegającej przez działki nr ew.1950,1955/1 i 1955/2 wraz z przyłączem gazowym PE DN do punktu gazowego na działce nr ew. 1955/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Padew Narodowa przy ul. Wschodniej:"


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

 

Padew Narodowa, dnia 2015.01.30

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu 
ul. Baczyńskiego 3 
27-600 Sandomierz

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inewestycji pn. "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1 - 0.5 MPa w technologii rur PE DN 40 mm przebiegającej przez działki nr ew. 225/3 i 225/4 wraz z przyłączem gazowym PE DN do punktu gazowego na działce nr ew. 225/4 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rożniaty - gm. Padew Narodowa".


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

Padew Narodowa, dnia 2015.02.10

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszów 
ul. 8 marca 8 
35-065 Rzeszów

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "Budowa powiązania linii SN 15kV Machów – baranów sandomierski pomiędzy stacjami „Przykop 2" i „Dymitrów Maly 2” na działkach nr ew. 871/1, 945/7, 945/8, 976 i 977 w m. Przykop, gm. Padew Narodowa”


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 2015.03.01

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Zakład Gazowniczy w Sandomierzu 
ul. Baczyńskiego 3 
27-600 Sandomierz

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1 - 0.5 MPa w technologii rur PE DN 40 mm przebiegającej przez działki nr ew. 814, 813/3 i 813/2 wraz z przyłączem gazowym PE DN do punktu gazowego na działce nr ew. 225/4 dla zasilania budynku biurowo-magazynowego na działce nr ew. 814 w m. Padew Narodowa  przy ul. Szerokiej”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

Padew Narodowa, dnia 26.01. 2016 r.

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego budynku byłego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na podstację pogotowia ratunkowego oraz przebudowa budynku garażowego z dostosowaniem na potrzeby stacjonowania karetki pogotowia na działce nr ewid. 1892 w Padwi Narodowej”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 18.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej oraz budowa 3 stanowisk postojowych na działkach nr ewid. 505 i 350 w m. Babule, gm. Padew Narodowa”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 Padew Narodowa, dnia 18.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 108, 412, 403 i 402/5 w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

Padew Narodowa, dnia 18.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 652 i 510/5 oraz budowa 6 stanowisk postojowych na działce nr ewid. 652 w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 19.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 515 i 336 wraz z rozjazdem w m. Wojków, gm. Padew Narodowa”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 19.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 1063, 1112, 1128 wraz z odbudową i budową rowów przydrożnych w m. Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 26.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na działkach nr ewid. 144/8, 1050/3, 292, 293/8, 293/6 i 291/3 w m. Rożniaty,  gm. Padew Narodowa”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 22.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 m3 na dobę RLM = 5500 na działkach nr ewid. 2263, 2264 w m. Padew Narodowa”.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

Padew Narodowa, dnia 29.02. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni na działkach nr ewid. 548/2, 549/2, 549/1, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 567, 528 w m. Padew Narodowa przy ul. Łukasiewicza”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

Padew Narodowa, dnia 21.03. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1128 i 1404 w m. Padew Narodowa przy ul. Słonecznej w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

Padew Narodowa, dnia 12.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej, przepompowni scieków z rurociągiem tłocznym i kablem energetycznego zasilania  na działkach nr ewid. 757, 787, 800/3 w m. Padew Narodowa przy ul. Olszańskiej w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 12.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i kablem energetycznego zasilania  na działkach nr ewid. 53, 54, 55, 57, 58, 3578 w m. Padew Narodowa przy ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

Padew Narodowa, dnia 12.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


              Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że na wniosek

Gminy Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i kablem energetycznego zasilania  na działkach nr ewid. 324/1, 306, 307, 308/1, 308/2 i 309 w m. Rożniaty w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17 a, tel. 851 44 72).

 

 

 Padew Narodowa, dnia 17.03. 2016

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego budynku byłego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na podstację pogotowia ratunkowego oraz przebudowa budynku garażowego z dostosowaniem na potrzeby stacjonowania karetki pogotowia na działce nr ewid. 1892 w Padwi Narodowej”.

w dniu 17.03. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej oraz budowa 3 stanowisk postojowych na działkach nr ewid. 505 i 350 w m. Babule, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 108, 412, 403 i 402/5 wraz z rozjazdem na działkach nr ewid. 108, 429/7  w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 651, 652 i 510/5 oraz budowa 6 stanowisk postojowych na działce nr ewid. 652 w m. Piechoty, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 515 i 336 wraz z rozjazdem w m. Wojków, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i modernizacja drogi gminnej na działkach nr ewid. 1063, 1112, 1128 wraz z odbudową i budową rowów przydrożnych w m. Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 20.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na działkach nr ewid. 144/8, 1050/3, 292, 293/8, 293/6 i 291/3 w m. Rożniaty,  gm. Padew Narodowa”.

w dniu 20.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 6, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 22.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 m3 na dobę RLM = 5500 na działkach nr ewid. 2263, 2264 w m. Padew Narodowa”.

w dniu 22.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 22.04. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni na działkach nr ewid. 548/2, 549/2, 549/1, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 567, 528 w m. Padew Narodowa przy ul. Łukasiewicza”.

w dniu 22.04. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

Padew Narodowa, dnia 04.05. 2016 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)

i n f o r m u j e   s i ę,

że

Wójt Gminy Padew Narodowa

w ramach prowadzonego postępowania z wniosku

Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1128 i 1404 w m. Padew Narodowa przy ul. Słonecznej w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych”.

w dniu 04.05. 2016  r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie i 14 dni po jego upływie, strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 17a, (tel. 15 851 44 69).

 

 

GP.6733.20.2016                                                                  Padew Narodowa, dnia 13.12.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w dniu 02.12.2016 r. zostało wszczęte

 

 na wniosek: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Łysko postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002 – B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew. 947/2 w miejscowości Padew Narodowa”.

W związku z powyższym strony w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.19.2016                                                                  Padew Narodowa, dnia 15.12.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w dniu 02.12.2016 r. zostało wszczęte

 

 na wniosek: Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w zakresie przebudowy istniejącej wiaty z przeznaczeniem na kontenerową suszarnię łopatkową osadów na działkach nr ew.2263, 2264 w miejscowości Padew Narodowa

 

W związku z powyższym strony w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.20.2016                                                                                                      Padew Narodowa 2.01.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Padew Narodowa zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2016.23 t.j.) w związku z toczącym się postepowaniem w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002-B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew.947/2 w miejscowości Padew Narodowa informuje, że:

·         w dniu 23.12.2016 wpłynęła petycja mieszkańców Gminy Padew Narodowa w sprawie sprzeciwu ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji. Stosownie  do art. 8 ustawy o petycji  z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014poz.1195) petycja została umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Padew Narodowa i można się z nią zapoznać

  • strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma

 

 Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, pokój

17 A W godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

 

 

GP.6733.20.2016                                                                                    26.01.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamia się, że:

Wójt Gminy Padew Narodowa w dniu 26.01.2017r wydał decyzję odmowną nr GP.6733.20.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002-B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew.947/2 w miejscowości Padew Narodowa prowadzonej na wniosek: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7.

 W związku z powyższym strony postępowanie mogą zapoznać  się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, pokój 17 A W godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

 

 

GP.6733.1.2017                                                                                                  Padew Narodowa, dnia 04.04.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w dniu 03.04.2017 r. zostało wszczęte  na wniosek: Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.budowa odcinka linii energetycznej oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych na działkach nr ew. 867, 871/4, 873, 871/1, 904/3 położonych w miejscowości Przykop, gmina Padew Narodowa

W związku z powyższym strony w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

GP.6733.2.2017                                                                 Padew Narodowa, dnia 26.04.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w dniu 03.04.2017 r. zostało wszczęte

 

 na wniosek inwestora: Polska spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Floriańska 112 reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Monikę Polek 39-400 Tarnobrzeg ul. Robotnicza 36A dnia 13.04.2017 zostało wszczętepostępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1-0.5MPa w technologii rur PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 591, 592, 829, 830 w miejscowości  Padew Narodowa przy ul. Wałowej

 

 W związku z powyższym strony postępowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.1.2017                                                                                             Padew Narodowa, dnia 02.05. 2017

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa odcinka linii energetycznej oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych na działkach nr ew. 867, 871/4, 873, 871/1, 904/3 położonych w miejscowości Przykop, gmina Padew Narodowa prowadzonej na wniosek: Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa w dniu 02.05. 2017 r.  Wójt Gminy Padew Narodowa wydał decyzję nr GP.6733.1.2017.

 

W związku z powyższym strony postępowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.3.2017                                              Padew Narodowa, dnia 08.05.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamia się, że w dniu 14.04.2017 r. na wniosek inwestora: Adam Krępa, 39-340 Padew Narodowa ul. Jana Pawła II 67 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem na działkach nr ew. 1545/1, 1546, 1547 w miejscowości Padew Narodowa w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

 W związku z powyższym strony postępowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.20.2016.2017                                                        Padew Narodowa, dnia 22.05.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.05.2017 r.  po uwzględnieniu wniosków zawartych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  SKO-401/D/348/2017 z dnia 10.03.2017r. został ponownie sporządzony projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętego w dniu 02.12.2016

na wniosek: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Łysko w sprawie pn. „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002 – B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew. 947/2 w miejscowości Padew Narodowa”.

 

W związku z powyższym strony w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

GP.6733.3.2017                                                                                                          Padew Narodowa 26.05.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Padew Narodowa zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz. U.2016.23 ze zm.) w związku z toczącym się postepowaniem w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem na działkach nr ew. 1545/1, 1546, 1547 w miejscowości Padew Narodowa w ramach budowy urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę informuje, że:

 

  • w przedmiotowej sprawie zebrano wszelką dokumentację pozwalającą wydać decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji

 

  • strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

 

W związku z powyższym strony postępowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

GP.6733.3.2017                                                                                                          Padew Narodowa 26.05.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Padew Narodowa zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz. U.2016.23 ze zm.) w związku z toczącym się postepowaniem w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1-0.5MPa w technologii rur PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 591, 592, 829, 830 w miejscowości  Padew Narodowa przy ul. Wałowej,

  

  • w przedmiotowej sprawie zebrano wszelką dokumentację pozwalającą wydać decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji

 

  • strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

 

W związku z powyższym strony postępowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu. 

 

 

GP.6733.2.2017                                                                  2017.06.09

 

 

OBWIESZCZENIE

      o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1-0.5MPa w technologii rur PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 591, 592, 829, 830 w miejscowości  Padew Narodowa przy ul. Wałowej, prowadzonej na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,  38-200 Jasło ul. Floriańska 112 Pełnomocnik: Pani Monika Polek 39-400 Tarnobrzeg ul. Robotnicza 36Aw dniu 09.06.2017 r.

Wójt Gminy Padew Narodowa wydał decyzję nr GP.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej w pok. 17 a , II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

 

GP.6733.20.2016.17                                                                                                      27.07.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamia się, że:

 

Wójt Gminy Padew Narodowa w dniu 27.07.2017r wydał decyzję nr GP.6733.20.2016.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002-B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew.947/2 w miejscowości Padew Narodowa prowadzonej na wniosek: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7.

 

W związku z powyższym strony postępowanie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, pokój 17 A W godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

 

 

GP.6733.20.2016.17                                                                      27.07.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamia się, że:

 

Wójt Gminy Padew Narodowa w dniu 27.07.2017r wydał decyzję nr GP.6733.20.2016.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Play o numerze MIE6002-B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ew.947/2 w miejscowości Padew Narodowa prowadzonej na wniosek: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7.

 

W związku z powyższym strony postępowanie mogą zapoznać  się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej ul. Grunwaldzka 2, pokój 17 A W godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

    2017.10.04_ogloszenie.jpg

 

    2017.10.10_obwieszczenie.jpg

   ogloszenie_1.jpg

   ogloszenie_2.jpg

 

 

 

    obwieszczenie_z_30.10._2017_r..jpg

 

   obwieszczenie_wojta_z_dnia_6.11._2017.jpg

---- zawiadomienie wójta gminy z dn. 24.11. 2017.jpg

---- zawiadomoienie o zawieszeniu postępowania z dn. 28.11. 2017.jpg

---- Obwieszczenie Wójta z dnia 29.11. 2017 r..jpg

 

 

 

 ---- 2017.12.13 obwieszczenie wójta.jpg

 

 ---- obwieszczenie z 15 12 2017.jpg

---- 2 obwieszczenie 15.12. 2017.jpg

---- 2017.12.21 obwieszczenie 1.jpg

---- 2017.12.12 obwieszczenie 2.jpg

 

---- 2018.01.12_obwieszczenie_wydanie_decyzji_gaz.jpg

---- 2018.01.12_obwieszczenie_zgromadzenie_pełna_dok_cmentarz.jpg

---- 2018.01.16 obwieszczenie Wójta Gminy.jpg

---- Obwieszczenie 19.04.2018.jpg

---- 2018.05.10 decyzja.jpg

---- 2018.05.22 ogłoszenie.jpg

---- 2018.06.18 obwieszczenie.jpg

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 października 2022 r. znak: GP.6733.2.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE127A na działce nr ew. 382 w m. Domacyny, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 października 2022 r. znak: GP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działce nr ew. 1543/2 w m. Padew Narodowa oraz na działkach nr ew. 259, 260 w m. Pierzchne, gm. Padew Narodowa,.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 października 2022 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działce nr ew. 1543/2 w miejscowości Padew Narodowa oraz na działkach nr ew. 259, 260 w miejscowości Pierzchne, gm. Padew Narodowa

Decyzja Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 listopada 2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Padew Narodowa E" o mocy elektrycznej do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości oraz budowa magazynu energii składającego się  z modułów o mocy do 30 MW na działce nr ew. 2673 w m. Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 listopada 2022 r. o wskazaniu nowego terminu w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ew. 382 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 listopada 2022 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ew. 382 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ew. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 35/1, 35/6, 35/7, 36, 15, 14, 13, 12, 9 w miejscowości Pierzchne, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działce nr ew. 1543/2 w miejscowości Padew Narodowa oraz na działkach nr ew. 259, 260 w miejscowości Pierzchne, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 09 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ew. 382 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 grudnia 2022 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ew. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 35/1, 35/6, 35/7, 36, 15, 14, 13, 12, 9 w miejscowości Pierzchne, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2022 r. o przekazaniu akt sprawy wraz z odwołaniem od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ew. 382 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ew. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 35/1, 35/6, 35/7, 36, 15, 14, 13, 12, 9 w miejscowości Pierzchne, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (znak: SKO.401.ZP.15.1.2023) z dnia 17 stycznia 2023r. informujące, że w związku z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 grudnia 2022r. znak GP.6733.2.2022 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ewid. 382 w miejscowości Domacyny, Gmina Padew Narodowa, została wydana decyzja organu II instancji uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Obwieszczenia Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20.02.2023 (znak: GP.6733.1.2023) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Posterunku Policji z garażem w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 571 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa”

Obwieszczenia Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23.02.2023 (znak: GP.6733.2.1.2023) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 872, 312 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24.02.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 844/2, 312 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 09.03.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii rur PE DN 63mm i PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 256/1 i 310 w miejscowości Zachwiejów, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15.03.2023 o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku Posterunku Policji z garażem w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 571 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17.03.2023 o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 844/2, 312 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17.03.2023 o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 872, 312 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11.04.2023 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku Posterunku Policji z garażem w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 571 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 04.05.2023 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii rur PE DN 63mm i PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 256/1 i 310 w miejscowości Zachwiejów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11.05.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działkach nr ew. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 399, 402 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa.

Decyzja Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 maja 2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 629 w m. Zarównie, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22.05.2023 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii rur PE DN 63mm i PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 256/1 i 310 w miejscowości Zachwiejów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 07.06.2023 o zebraniu pełnej dokumentacji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działkach nr ew. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 399, 402 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30.06.2023 o wydaniu decyzji w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na działkach nr ew. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 399, 402 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie z dnia 15.09.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa budynku dawnej szkoły w Kębłowie, zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem otoczenia na działce nr ew. 618 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa o zebraniu pełnej dokumentacji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa budynku dawnej szkoły w Kębłowie, zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem otoczenia na działce nr ew. 618 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 listopada 2023 r. o wszczęciu;postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 w m. Wojków, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20.11.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z ośmioma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 1128, 312 oraz działce nr ew. 1056 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy  Padew Narodowa z dnia 27.11.2023 o sporządzeniu i przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 142 w miejscowości Wojków, gmina Padew

Obwieszczenie Wójta Gminy  Padew Narodowa z dnia 28.11.2023 o sporządzeniu i przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 w miejscowości Wojków, gmina Padew

Obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. znak: GP. 6733.2.2022 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej na działce nr ew. 382 w m. Domacyny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z ośmioma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 1128, 312 oraz działce nr ew. 1056 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 grudnia 2023 r. informujące o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:  budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 142 w miejscowości Wojków, gmina Padew

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 grudnia 2023 r. informujące o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 w miejscowości Wojków, gmina Padew

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr ew. 503 w miejscowości Zaduszniki oraz działce nr ew. 3/1 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójt Gminy Padew Narodowa z dnia 4 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 474, 504, 495/3, 536 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z ośmioma wylotami do urządzenia melioracji wodnych – Złotego Potoku na części działek nr ew. 1128, 312 oraz działce nr ew. 1056 w miejscowości Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:   budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 142 w miejscowości Wojków, gmina Padew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr ew. 519, 485, 447 w miejscowości Wojków, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:   budowa farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 w miejscowości Wojków, gmina Padew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 15 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 298/2, 230/2, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 181 w miejscowości Zaduszniki, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ew. 239/1, 242/4 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17.01.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr ew. 1242 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 stycznia 2024 r. wszczęciu  postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 677, 344, 679/4, 679/3, 679/1 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr ew. 503 w miejscowości Zaduszniki oraz działce nr ew. 3/1 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z  dnia 30 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji  o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 474, 504, 495/3, 536 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 stycznia 2024 r. zawiadamiające o zebraniu pełnej dokumentacji w związku toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr ew. 519, 485, 447 w miejscowości Wojków, gm. Padew Narodowa

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 31 stycznia 2024 r. o zmianie przedmiotu prowadzonego postępowania dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 677, 344, 679/4, 679/3, 679/1 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 474, 495/3, 536 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 lutego 2024 r. o zebraniu pełnej dokumentacji dla toczącego się postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 298/2, 230/2, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 181 w miejscowości Zaduszniki, gm. Padew Narodowa,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ew. 239/1, 242/4 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 lutego 2024 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr ew. 1242 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia niskiego napięcia na działce nr ew. 615/2 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 lutego 2024 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 677, 344, 679/4 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa.

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak: GP.6733.12.6.2023 z dnia 11.03.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr ew. 519, 485, 447 w miejscowości Wojków, gm. Padew Narodowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak GP.6733.14.6.2023 z dnia 11.03.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ew. 239/1, 242/4 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak: GP.6377.13.5.2023 z dnia 11.03.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 298/2, 230/2, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 181 w miejscowości Zaduszniki, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak: GP.6733.15.6.2023  z dnia 11.03.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr ew. 1242 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak: GP.6733.1.4.2024 z dnia 12.03.2024 o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 474, 495/3, 536 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa znak:  GP.6733.2.7.2024 z dnia 12.03.2024 o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  budowa odcinka podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia niskiego napięcia na działce nr ew. 615/2 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 marca 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 677, 344, 679/4 w miejscowości babule, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 kwietnia 2024 r. o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji GP.6733.8.2023 z dnia 06.11.2023r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa budynku dawnej szkoły w Kębłowie, zmiana sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej (przebudowa i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia) oraz zagospodarowaniem otoczenia, budową miejsc parkingowych na działce nr ew. 618 w miejscowości Kębłów, gm. Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa nr GP.6377.1.5.2024 z dnia 04.04.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 474, 495/3, 536 w miejscowości Rożniaty, gm. Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa nr GP.6733.2.8.2024  z dnia 04.04.2024 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa odcinka podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia niskiego napięcia na działce nr ew. 615/2 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójt Gminy Padew Narodowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-garażowy oraz rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (remiza OSP) o zadaszenie zewnętrzne na działce nr ew. 346 w miejscowości Babule, gm. Padew Narodowa,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew narodowa z dnia 17 kwietnia 2024 r. o sporządzeniu projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu MIE7127A na działce nr ew. 382 w miejscowości Domacyny, gm. Padew Narodowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2012-07-10 przez Gancarz Ryszard
udostępniono
2012-07-10 00:00 przez Gancarz Ryszard
zmodyfikowano
2024-04-17 13:39 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1718
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.