Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa PETYCJE Rejestr petycji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr petycji, bieżące, menu 1280 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr petycji

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI

 

Lp

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1.

2016.09.30

Szulc-Efekt sp z o.o. 

Ogólnopolski konkurs "Wzorowa łazienka" 

30.10.2016

przesłana do Dyrektora Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

 pobierz

 2

 2016.12.23

 Grupa mieszkańców wsi Padew Narodowa

 sprzeciw ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 23.03. 2017

 przesłana do Samodzielnego stanowiska ds. Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy
w Padwi Narodowej

 pobierz

 3.

2017.02.27 

 Szulc-Efekt sp. z o.o.

 dotyczy publikacji na stronie BIP wniosku o udzielenie informacji publicznej czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

 2017.02.27

 udzielono odpowiedzi

 pobierz

 4.

 2017.05.15

 Szulc -Efekt sp. z o.o.

 dotyczy przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

 2017.06.15

przesłano do Dyrektora Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

 pobierz

 5. 2017.09.01 Inicjatywa Zmieniajmy Samorządy na Lepsze dotyczy utworzenia na stronie internetowej gminy zakładki "Wiarygodna Firma" 2017.09.27 założono stosowną zakładkę na stronie www pobierz
 6. 2017.09.07 Inicjatywa Dbajmy o najmłodszych - woda w szkołach dotyczy przekazania do podległych placówek oświatowych 2017.09.27 przekazano do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej pobierz
 7.  2018.09.13 Szulc-Efekt sp. z o.o. dotyczy wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 2018.10.13 przekazano informację podmiotom wymienionym w petycji  pobierz
 8.  2018.09.20 Szulc-Efekt sp. z o.o.

 dotyczy przekazania treści informacji do podległych szkół publicznych

 2018.10.20 przekazano informację podmiotom wymienionym w petycji  pobierz
 9.2019.06.07  Szulc-Efekt sp. z o.o. dotyczy parku maszynowego przeznacocznego do oczyszczania gminy 2019.06.14 udzielono odpowiedzi pobierz
 10.  2019.06.24Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło przy Parafii p.w. Św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej dotyczy protestu przeciw nałożeniu wysokich opłat za odpady komunalne.   pobierz
 11. 2019.08.23 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczy wdrozenia Polityki Zarządznia Konfliktem Interesów  przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy pobierz
 12. 2019.10.23 Szulc-Efekt sp. z o.o. dotyczy akcji - Bezpieczny Uczeń  przekazano dyrekcji Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej pobierz
 13. 2019.10.21 FROB Warszawa dotyczy płatności bezgotówkowych  udzielono odpowiedzi pobierz

14.

 

2019.12.03Renata Sutor
Rabka-Zdrój
dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego przekazano Przewodniczącemu Rady Gminypobierz

15.

2020.04.03Renata Sutor
Rabka-Zdrój
dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego przekazano Przewodniczącemu Rady Gminypobierz

16. 

2020.03.24Koalicja Polska Wolna od 5Gdotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego pozostawiona bez rozpatrzeniapobierz

17.

2020.04.23Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo interesantów i urzędnikówdotyczy wprowadzenia screeningu osób wchodzących do urzędu/jednostki 

 udzielono odpowiedzi

petycję przekazano także kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i sołtysom wszystkich sołectw

pobierz

18.

2020.08.07

SMEbusiness.pl

Warszawa

dotyczy programu edukacyjnego "Przygotujmy lepszy świat" 

petycję przekazano dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej

pobierz

19. 

2020.08.21

Grupa mieszkańców sołectwa Padew Narodowa

dotyczy oświetlenia ulicznego na ul. Grunwaldzkiej w m. Padew Narodowa 

pozostawiono petycję bez rozpatrzenia - pobierz zawiadomienie

pobierz

20.

2020.10.26

Program dla Szkół

Dotyczy udziału w akcji "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni"2020.11.12

Przekazano do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz udzielono odpowiedzi dotyczącej sposobu załatwienia petycji

pobierz21.

21.

 

 

2020.12.09

Fundacja Tradycyjne Podkarpacie

dotyczy podjęcia uchwały antydyskryminacyjnej marzec 2021

w trakcie rozpatrywania

pobierz

22.

2020.12.21

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

petycja antycovidowa marzec 2021

w trakcie rozpatrywania

pobierz

23.

2021.01.08

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP,Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce.

Uzupełnienie do petycji - listu otwartego do Prezydenta, członków Rządu, Posłów, Senatorów, Wójtów i radnych Gmin w Polsce

 marzec 2021

przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy w Padwi Narodowej

pobierz

 

 

 

pobierz

24.

2021.02.08

#profilaktykaD3

Petycja skierowana do Samorządu Gminy w sprawie pakietu profilaktycznego

 

przekazano Przewodniczącemu rady Gminy w Padwi Narodowej

pobierz

25.

2021.02.22

Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie"

Petycja skierowana do Przewodniczącego RadyGminy w sprawie podjęcia pakiety uchwal związanych ze szczepionkami przeciko Covid-19

marzec 2021

przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy

pobierz

26.

2022.05.04

Szulc -Efekt sp. z o.o.

Petycja dot. środków poprawy efektywności energetycznej.

 

przekazano Skarbnikowi Gminy i do właściwego referatu UG

pobierz

27.

2022.06.27

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Petycja w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

 

przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy

pobierz

28.

2022.07.15

Szulc -Efekt sp. z o.o.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

 

Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS(styropianu)

2022.07.29

Udzielono odpowiedzi:

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

pobierz-treść petycji

29.

2022.08.01

Patryk Janusz Król

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

Przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy

pobierz treść petycji

30.

2022.08.30

Grupa mieszkańców Padwi Narodowej

Petycja w sprawie likwidacji placu zabaw i altany na działce nr ew. 1072

 

Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia -pobierz zawiadomienie

pobierz treść petycji

31.

2022.08.16

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej

 

Odpowiedź na petycję

pobierz treść petycji

32.

2022.09.15

Wójt Gminy Solina

Petycja w sprawie podjęcia działań ws. oczyszczenia dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.

 

Przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy i wójtowi Gminy

pobierz treść petycji

wzór uchwały nr 1

wzór uchwały nr 2

33.

2022.09.27

Szulc-efekt sp. z o.o.

Petycje w sprawie w sprawie wprowadzenia szczególnej opieki zdrowotnej dzieci, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku przez publiczną służbę zdrowia. 

Odpowiedź na petycję nr 1

Odpowiedź na petycję nr 2

pobierz treść petycji

34.

2023.03.25

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego 

Odpowiedź na petycję

pobierz treść petycji

35.

2023.09.05

Tymczasowa Rada Narodu Polskiego

Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej 

Przekazano Wójtowi Gminy

pobierz treść petycji

36.

2023.09.12

Szulc-efekt sp. z o.o.

Petycja w sprawie wykonania rekonesansu przygotowującego do wdrożenia Dyrektywy 2022/2555 

Odpowiedź na petycję

pobierz treść petycji

37.

2023.10.09

Brak nazwy podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw 

Odpowiedź na petycję 

pobierz treść petycji

38.

2023.10.26

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

Petycja w sprawie podpisów elektronicznych.

 

 

Przekazano wójtowi gminy

pobierz treść petycji

39.

2023.11.23

Szulc-efekt sp. z o.o.

Petycja w sprawie wdrożenia procedur związanych z pełną obsługą płatności online

 

Odpowiedź na petycję.

pobierz treść petycji

40.

2024.03.05

Szulc-efekt sp. z o.o.

Petycja w sprawie rozpoznania potrzeb planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy

 

Odpowiedź na petycję

pobierz treść petycji

41.2024.05.07

SMEbusiness.pl Sp.z o.o. Warszawa

Petycja w sprawie  zaproszenia jednostek OSP do udziału w akcji.

 

Przekazanie petycji wg właściwości.

pobierz treść petycji


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE ROZPATRYWANIA PETYCJI

 

Metryka

sporządzono
2016-03-31 przez Ryszard Gancarz
udostępniono
2016-03-31 00:00 przez Rzeźnik Dariusz
zmodyfikowano
2024-05-15 12:50 przez Rzeźnik Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1203
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.