Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, bieżące, menu 1362 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deklaracja dostępności

 Wstęp

Urząd Gminy w Padwi Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.padewnarodowa.com.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.padewnarodowa.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka2
Tel: 15 8514460
Fax: 15 8119380
E-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl 
Strona internetowa: www.padewnarodowa.com   www.padewnarodowa.biuletyn.net

Adres skrzynki podawczej na ePUAP: 24eymv2w4r/skrytka

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Aleksandra Małgorzata Szewc adres poczty elektronicznej gmina@padewnarodowa.com.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku urzędu gminy prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Grunwaldzkiej 2, oraz wejście tylne- ewakuacyjne znajdujące się z tyłu budynku urzędu gminy. Przed wejściem głównym znajduje się  szeroki chodnik. Po lewej stronie budynku jest parking dla pojazdów i platforma dla osób niepełnosprawnych. Platforma  dojeżdża do drzwi głównych budynku, do poziomu parteru. Na parkingu oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  z możliwością samodzielnego podjechania do platformy na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Budynek trzykondygnacyjny. Wejście główne ma zainstalowane drzwi przesuwne. 
Drzwi wewnętrzne w budynku są szerokie z możliwością wjazdu wózkiem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku nie ma windy. Na każdej 
z kondygnacji budynku znajdują się łazienki, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kancelaria znajduję się w pomieszczeniu nr 5 na parterze budynku.

Pomieszczenia urzędu gminy znajdują  się na parterze i na II piętrze budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki na II piętrze urzędu gminy istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter, który obsłuży interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzieloną drogę ewakuacyjną. 

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy  w Padwi Narodowej będzie się starał dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa Urzędu Gminy w Padwi Narodowej  na bieżąco będzie dostosowywana do wymagań prawnych tak, aby zwiększyć dostępność zasobów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest modernizacja strony internetowej pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Raport za 2020 r.

Raport za 2020 r. w formie dostępnej

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczegolnymi potrzebami na lata 2020 - 2021. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023

 

 

Wniosek o braku dostępności – informacja ogólna.

 Informacja o braku dostępności.

 Wniosek o zapewnienie dostępności.

 Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności.

 

Metryka

sporządzono
2021-01-12 przez
udostępniono
2021-01-12 00:00 przez Gancarz Ryszard
zmodyfikowano
2022-03-28 10:20 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
673
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.