Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa OGLOSZENIE I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIA, bieżące, menu 1187 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

 
 
 
 
 
 

 

 

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego nr IG.07.50.1.5.2.2015.BW z dnia 15.07.2015r. dotycząca uznania za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi położonych w obrębie 55 Przykop oznaczonych działkami nr: 38, 117/1, 117/2, 152/2, 152/4, 160, 177, 207, 239/2, 301/2, 312, 341/5, 353, 383/2, 383/2, 414, 428/2, 486, 581, 584, 786, 824

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 lipca 2013 r. o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (przemocy w rodzinie) na rok 2013.

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 czerwca 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (przemocy w rodzinie) na rok 2013.

- oferta realizacji zadania publicznego

 Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. Wesołe wakacje -" Wzbić się w przestworza" - zajęcia modelarskie dla młodzieży zagrożonej problemami wychowawczymi i uzależnieniami.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Padwi Narodowej z dnia 30 kwietnia 2012 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Padwi Narodowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Padwi Narodowej 

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Padwi Narodowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości w wymiarze pełnego etatu. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 czerwca 2011 r. dot. oferty na realizację zadania publicznego pn. Wycieczka 3 dniowa w Pieniny dla młodzieży z rodzin patologicznych w  okresie 1-3 lipca 2011 r.

Druk zgłoszenia szkody powstałej w wyniku powodzi

Wyniki "Konkursu na realizację usług społecznych z zakresu Programu Integracji Społecznej"

Ogłoszenie - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Padew Narodowa.

Deklaracja na zamontowanie kolektorów słonecznych.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu na 2009 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie wyników z oceny ofert na usługi integracji społecznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Padwi Narodowej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Ogłoszenie Wójta Gminy o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Formularze wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Gospodarkli Gruntami Urzędu Gminy w Padwi Narodowej

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - spotkanie informacyjne w dniu 4 września 2008 r. godz. 11:00 sala konferencyjna Urzędfu Gminy w Padwi Narodowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa o możliwości dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Informacja dotycząca projektu "Zmieniam siebie i swoje życie"

Ogłoszenie wyników z oceny ofert na usługi integracji społecznej

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Mielcu dotycząca postępowania rolników w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub działania siły wyższej.  

Ogłoszenie o naborze wniosków z działania 112 "Ułatwienie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007 0- 2013.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej

Ogłoszenie o uruchomieniu punktu zbierania zużytego sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - podinspektor.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej  

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy z podziałem zatrudnienia na OPS, GOK i GBP w Padwi Narodowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy z podziałem zatrudnienia na Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej (1/2 etatu), Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej (1/4 etatu) i Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej (1/4 etatu). 

 

 

Metryka

sporządzono
2012-08-01 przez
udostępniono
2012-08-01 00:00 przez Ryszard Gancarz
zmodyfikowano
2019-07-26 12:48 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2306
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.