Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa PRAWO MIEJSCOWE Uchwały Rady Gminy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Uchwały Rady Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy, bieżące, menu 1143 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

 

Uchwała Nr XII/60/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2004 r. [ pobierz ]

Uchwała Nr XIII/66/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa [pobierz]

Uchwała Nr XIV/67/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na rok 2004[ pobierz]

Uchwała Nr XIV/69/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Padew Narodowej[ pobierz ]

Uchwała Nr XIV/70/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, stosowanych przy ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XIV/71/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 [ pobierz ]

Uchwała Nr XV/72/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy [pobierz]

Uchwała Nr XV/73/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje[pobierz]

Uchwała Nr XVI/74/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerca 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XVI/75/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w roku 2004[pobierz]

Uchwała Nr XVI/76/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [pobierz]

Uchwała Nr XVI/77/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [pobierz ]

Uchwała Nr XVII/79/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/80/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w roku 2004 [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/81/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/82/04 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/84/04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/85/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w 2004 r. [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/86/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki i jej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/87/04 zmieniająca uchwałę nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002 - 2007 [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/88/04 w spraaqie zmiany zakresu limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n. "Poprawa stanu infrastruktury w Gminie Padew Narodowa na lata 2003 - 2005" [ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/89/04 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej[ pobierz ]

Uchwała Nr XIX/90/04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 listopada 2004 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2004 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 25 lutego 2005 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 30 marca 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 czerwca 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 sierpnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 13 września 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 3 listopada 2005r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 listopada 2005 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2005 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 24 lutego 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 24 marca 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 7 lipca 2006 [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 18 sierpnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 12 września 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 października 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 23 lutego 2007 r. [ pobierz ]

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 marca 2007 r.   [ pobierz ]

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 27 kwietnia 2007 r.[ pobierz ]

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2007 r.  

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 sierpnia 2007 r.

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 października 2007 r.

Uchwały podjete na X sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 listopada 2007 r.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 grudnia 2007 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 lutego 2008 r.

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 20 czerwca 2008 r.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 14 listopada 2008 r.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2008 r. 

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 lutego 2009 r.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 marca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 24 kwietnia 2009 r.  

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 czerwca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 16 lipca 2009 r.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 6 listopada 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 marca 2010 r.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2010 r.

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 17 września 2010 r. 

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 października 2010 r.

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 10 listopada 2010 r. 

Kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 2 grudnia 2010 r.

Uchwała podjęta na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 6 grudnia 2010 r.

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2010 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 4 lutego 2011 r.

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 18 marca 2011 r.

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 maja 2011 r.

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 czerwca 2011 r.  

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 lipca 2011 r. 

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 września 2011 r.

Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Padew Narodowa, trybu postępowania w  sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 4 listopada 2011 r. (za wyjątkiem tzw. uchwał podatkowych, które umieszczone są w zakładce PODATKI 2012)

Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określania warunków  oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania wlasnego gminy Padew Narodowa w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 grudnia 2011 r. (za wyjątkiem uchwały budżetowej, ktora umieszczona jest w zakładce BUDŻET  GMINY).

Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

-  Załącznik do uchwały nr XI/86/11z dnia 29 grudnia 2011 r.

- Uchwała Nr XI/91/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - załączniki znajdują się w zakładce Deklaracje i informacje podatkowe na rok  2012 r.

- Uchwała Nr XI/92/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomosci Rolnych - załączniki znajdują się w zakładce Deklaracje i informacje podatkowe na 2012 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 24 lutego 2012 r. (za wyjątkiem uchwały nr XII/96/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, która umieszczona jest w zakładce BUDŻET GMINY i uchwaly nr XII/102/12 w sprawie przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Padew Narodowa na lata 2012 -2015, która umieszczona jest w zakładce PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI) 

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 marca 2012 r.  

Uchwaly podjęte na XIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 22 czerwca 2012 r. 

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 września 2012 r.

Uchwała Nr XV/123/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Padew Narodowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVI/135/12 rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie podzialu gminy Padew Narodowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 9 listopada 2012 r. (za wyjatkiem tzw. uchwał podatkowych, które umieszczione są w zakładce PODATKI 2013).

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 grudnia 2012 r. 


Uchwała Nr XVII/136/12 w sprawie określenia dziennych stawek oplaty targowej oraz jej poboru.

Uchwała Nr XVII/137/12 w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 w sprawie poboru podatków i oplat w drodze inkasa.

Uchwała Nr XVII/141/12 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 19 lutego 2013 r.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 16 kwietnia 2013 r.

- uchwała nr XX/153/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa.

 - uchwała nr XX/154/13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 - uchwała nr XX/155/13  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 - uchwała nr XX/156/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 - uchwała nr XX/157/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała nr XX/158/13 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

 - uchwała nr XX/159/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - uchwała nr XX/160/13 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa

 - uchwała nr XX/161/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa

 - uchwała nr XX/162/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2013

 - uchwała nr XX/163/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2013 r.

 - uchwała nr XX/164/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 25 czerwca 2013 r. 

- uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 września 2013 r.

Uchwaly podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 15 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXIV/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwala Nr XXIV/200/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Uchwala Nr XXIV/201/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

Pozostałe uchwaly podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 

 Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 21 marca 2014 r:

 Uchwała nr XXV/205/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

 Uchwała nr XXV/206/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2014 r.

 Uchwała nr XXV/207/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała nr XXV/208/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2014 r.

 Uchwała nr XXV/209/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 Uchwała nr XXV/210/14 w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody.

 Uchwała nr XXV/211/14 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

Uchwaly podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 22 maja 2014 r.


Uchwala Nr XXVI/212/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w części województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Uchwała Nr XXVI/213/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa w roku 2014.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w  dniu 27 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/215/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/216/14 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uchwala Nr XXVII/217/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/218/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XXVII/21219/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty praz stawki za pojemnik.       

 

KADENCJA 2014-2018

I sesja Rady Gminy - 28 listopada 2014 r. 

Uchwaly podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

II sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r. 

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2014 r.

Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie sołectwa Padew Narodowa.

III sesja Rady Gminy - 27 marca 2015 r.

Uchwała Nr III/28/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenmie Gminy Padew Narodowa w 2015 r.

Pozostałe uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2015 r.

IV sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2015 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 rw sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Padew Narodowa

V sesja Rady Gminy - 29 września 2015 r.

 Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 września 2015 r.

VI sesja Rady Gminy - 27 listopada 2015 r. 

Uchwala Nr VI/59/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr VI/60/15 podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr VI/61/15 dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr VI/62/15 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr VI/63/15 określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru

Uchwała Nr VI/64/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr VI/65/15 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr VI/67/15 przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Uchwała Nr VI/71/15 konieczności przeprowadzenia pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody 

 

 VII sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/77/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016  

Uchwała Nr VII/81/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Nr VII/82/15 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Padew Narodowa 

Uchwała Nr VII/83/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr VII/84/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr VII/85/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rusinów” dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii Hutniczo Szerokotorowej

 

VIII sesja Rady Gminy - 26 lutego 2016 r. 

Uchwała Nr VIII/87/16 w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa na klata 2015 – 2025

Uchwała Nr VIII/88/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwala Nr VIII/89/16 o zmianie  uchwały własnej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych  na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwala Nr VIII/90/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2016 roku

Uchwała Nr VIII/91/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Uchwała Nr VIII/92/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

IX sesja Rady Gminy - 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr IX/93/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała Nr IX/94/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwala Nr IX/95/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwala Nr IX/96/16 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Uchwala Nr IX/97/16 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwala Nr IX/98/16 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum przy Zespole Szkól w Padwi Narodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Uchwala Nr IX/99/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Padwi Narodowej prowadzonych przez Gminę Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Uchwala Nr IX/100/16 w sprawie nadania nazw ulic stanowiących drogi publiczne w miejscowości Padew Narodowa.

Uchwala Nr IX/101/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Padwi Narodowej.

Uchwala Nr IX/102/16 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 X sesja Rady Gminy  - 24 czerwca 2016 r.

Uchwała nr X/103/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2015 r.

Uchwała nr X/104/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwała nr X/105/16 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa  

Uchwała nr X/106/16 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej  na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985

Uchwała nr X/107/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985

Uchwała nr  X/108/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała nr X/109/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na rok 2016 

Uchwała nr X/110/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa 

Uchwała nr X/111/16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała nr X/112/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr X/113/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr X/114/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa 

Uchwała nr X/115/16 w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku powiatowo-gminnego z udziałem Gminy Padew Narodowa

 XI sesja Rady Gminy - 30 sierpnia 2016 r.


Uchwała Nr XI/116/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała Nr XI/117/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów w km 0+020 – 1+440 o długości 1,42 km w m. Padew Narodowa 

XII sesja Rady Gminy - 30 września 2016 r.


Uchwała nr XII/118/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016.

Uchwała nr XII/120/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w sołectwie Kębłów

Uchwała nr XII/121/16 w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała nr XII/122/16 w sprawie dokonania zmiany w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2019".,

 

XIII sesja Rady Gminy - 15 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XIII/123/16 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa  na rok 2017

Uchwała Nr XIII/124/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 r.

Uchwała Nr XIII/125/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/126/16 w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/127/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/128/16 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

Uchwała Nr XIII/129/16 w sprawie zmiany uchwały nr X/105/16 Rady Gminy w Padwi narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/130/16 w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy Padew Narodowa na 2016 r.

Uchwała Nr XIII/131/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIII/132/16 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Uchwała Nr XIII/133/16 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie.

Uchwała Nr XIII/134/16 w sprawie określenia zasad funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” i trybu kwalifikowania osób do korzystania z jego świadczonych usług

Uchwała Nr XIII/135/16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie.

Uchwała Nr XIII/136/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa

Uchwała Nr XIII/137/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Babule

Uchwała Nr XIII/138/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie  Kębłów,

Uchwała Nr XIII/139/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie  Kębłów,

Uchwała Nr XIII/140/16 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie  Kębłów,

XIV sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XIV/141/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego – współorganizacja obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski.

Uchwała Nr XIV/142/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2016

Uchwała Nr XIV/143/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XIV/144/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XIV/145/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa w km 11 + 930 – 12 + 230 strona lewa.

Uchwała Nr XIV/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XIV/147/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na przygotowanie obiektu dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej

Uchwała Nr XIV/148/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

Uchwała Nr XIV/149/16 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIV/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości

Uchwała Nr XIV/151/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XIV/152/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

XV sesja Rady Gminy - 28 lutego 2017 r. 

Uchwała Nr XV/153/17 w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa,

- Tekst Studium uwarunkowań 

Uchwała Nr XV/154/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rusinów” dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii Hutniczo-Szerokotorowej,

Uchwała Nr XV/155/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XV/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/157/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/147/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na przygotowanie obiektu dla Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/158/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na wyposażenie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej w niezbędne środki łączności radiowej, informatycznej oraz telefonicznej,

Uchwała Nr XV/159/17 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej,

Uchwała Nr XV/160/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2017 r.

Uchwała Nr XV/161/17 w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie do porozumienia celem  realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1.Rozwój OZE,

Uchwała Nr XV/162/17 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/67/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.    

 XVI sesja Rady Gminy - 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr XVI/163/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XVI/164/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do  oddziału  przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest  Gmina Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała Nr XVI/165/17 w sprawie określenia kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała Nr XVI/166/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XVI/167/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017

Uchwała Nr XVI/168/17 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa

Uchwała Nr XVI/169/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2017

Uchwała Nr XVI/170/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Babule

Uchwała Nr XVI/171/17 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr  XIII/126/16 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa (Dz.Urz. woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 4056).

XVII sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XVII/172/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2016 r.

 Uchwała Nr XVII/173/17 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2016 r.

 Uchwała Nr XVII/174/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na 2017 r.

 Uchwała Nr XVII/175/17 o zmianie uchwały własnej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych  na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

 Uchwała Nr XVII/176/17 w sprawie określenia  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  oddziału  przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest  Gmina Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów  oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 Uchwała Nr XVII/177/17 w sprawie nadania Statutu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej.

 Uchwała Nr XVII/178/17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2020.

 Uchwała Nr XVII/179/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Piechoty.

 Uchwała Nr XVII/180/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

 Uchwała Nr XVII/181/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej użytkownika wieczystego

 Uchwała Nr XVII/182/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty.

 Uchwała Nr XVII/183/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 XVIII sesja Rady Gminy - 18 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/184/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza i Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Padwi Narodowej im. Ignacego Łukasiewicza.

Uchwała Nr XVIII/185/17 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/186/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/187/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2017 rok.

Uchwała Nr XVIII/188/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/146/2016 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XVIII/189/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

Uchwała Nr XVIII/190/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia celem realizacji Przedsięwzięcia „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”.

Uchwała Nr XVIII/191/17 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

 XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XIX/192/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

Uchwała Nr XIX/193/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 10 listopada 2017 r.

Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Pobierz treść aktu

XX/194/17

10.11. 2017

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/195/17

10.11. 2017

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

 pobierz

XX/196/17

10.11. 2017

zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 pobierz

XX/197/17

10.11. 2017

zmiany uchwały własnej nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku samorządowych jednostek budżetowych.

 pobierz

XX/198/17

10.11. 2017

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 r.

 pobierz

XX/199/17

10.11. 2017

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/200/17

10.11. 2017

dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/201/17

10.11. 2017

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/202/17

10.11. 2017

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

 pobierz

XX/203/17

10.11. 2017

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/204/17

10.11. 2017

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

XX/205/17

10.11. 2017

zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XX/206/17

10.11. 2017

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.

 pobierz

XX/207/17

10.11. 2017

powołania Rady Seniorów w Gminie Padew Narodowa i nadania jej Statutu.

 pobierz

XX/208/17

10.11. 2017

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 pobierz

 Uchwaly podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.

 

XXI/209/17

28.12. 2017

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2017.

 pobierz

XXI/210/17

28.12. 2017

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2017

 pobierz

XXI/211/17

28.12. 2017

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXI/212/17

28.12. 2017

uchwały budżetowej na rok 2018.

 pobierz

 

XXI/213/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/214/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Padew Narodowa.  

 pobierz

XXI/215/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

XXI/216/17

28.12. 2017

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Budowa nowoczesnego Systemu I Ostrzegania i Alarmowania Ludności na terenie powiatu mieleckiego.

 pobierz

XXI/217/17

28.12. 2017

przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/218/17

28.12. 2017

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 pobierz

XXI/219/17

28.12. 2017

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej i Zachwiejowie.

 pobierz

XXI/220/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

 pobierz

XXI/221/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Zaduszniki.

 pobierz

XXI/222/17

28.12. 2017

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zarównie.

 pobierz

 

XXI/223/17

28.12. 2017

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa.

 pobierz

XXI/224/17

28.12. 2017

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 pobierz

XXI/225/17

28.12. 2017

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

 pobierz

XXI/226/17

28.12. 2017

powołania Rady Seniorów w Gminie Padew Narodowa.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 23 lutego 2018 r.

XXII/227/18

23.02. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

XXII/228/18

23.02. 2018

zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 pobierz

XXII/229/18

23.02. 2018

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 pobierz

XXII/230/18

23.02. 2018

wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 pobierz

XXII/231/18

23.02. 2018

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Padew Narodowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej
i sposobu jej rozliczania.

 pobierz

XXII/232/18

23.02. 2018

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 pobierz

XXII/233/18

23.02. 2018

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

 pobierz

XXII/234/18

23.02. 2018

ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Padew Narodowa” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Padew Narodowa”.

 pobierz

XXII/235/18

23.02. 2018

wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC nieruchomości położonych na terenie wsi Padew Narodowa”.

 pobierz

XXII/236/18

23.02. 2018

podziału Gminy Padew Narodowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 pobierz

XXII/237/18

23.02. 2018

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2018 r.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 23 marca 2018 r.

XXIII/238/18

23.03. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 r.

pobierz

XXIII/239/18

23.03. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych  w Padwi Narodowej

pobierz

XXIII/240/18

23.03. 2018

podziału Gminy Padew Narodowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 czerwca 2018 r.

XXIV/241/18

26.06. 2018

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 pobierz

XXIV/242/18

26.06. 2018

udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżet za
2017 r.

 pobierz

XXIV/243/18

26.06. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXIV/244/18

26.06. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 

 pobierz

XXIV/245/18

26.06. 2018

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

XXIV/246/18

26.06. 2018

uchylająca Uchwałę Nr XXII/230/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 

 pobierz

XXIV/247/18

26.06. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

XXIV/248/18

26.06. 2018

ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Padew Narodowa urządzeń wodociągowych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały

 pobierz

XXIV/249/18

26.06. 2018

określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXIV/250/18

26.06. 2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 

 pobierz

XXIV/251/18

26.06. 2018

w sprawie dokonania zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2019”.

 pobierz

XXIV/252/18

26.06. 2018

wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Padew Narodowa 

 pobierz

XXIV/253/18

26.06. 2018

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

XXIV/254/18

26.06. 2018

pozbawienia statusu pomnika przyrody

 pobierz

 

XXIV/255/18

26.06. 2018

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

XXIV/256/18

26.06. 2018

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXIV/257/18

26.06. 2018

przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2018 r.

XXV/258/18

31.08. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXV/259/18

31.08. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok.

 pobierz

XXV/260/18

31.08. 2018

zaciągnięcia kredytu

 pobierz

 

XXV/261/18

31.08. 2018

zmiany uchwały własnej Nr XXIV/249/18
w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXV/262/18

31.08. 2018

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXV/263/18

31.08. 2018

zasad usytuowania na terenie Gminy  Padew Narodowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 pobierz

XXV/264/18

31.08. 2018

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczyciele w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa

 pobierz

XXV/265/18

31.08. 2018

zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 z tygodniowego wymiaru zajęć.

 pobierz

XXV/266/18

31.08. 2018

powołania Komisji Statutowej Rady Gminy w Padwi Narodowej.

 pobierz

 

XXV/267/18

31.08. 2018

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w Padewi Narodowej dniu 28 września 2018 r.

XXVI/269/18

28.09. 2018

dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2018

 pobierz

XXVI/270/18

28.09. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 pobierz

XXVI/271/18

28.09. 2018

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa na 2018 rok

 pobierz

XXVI/272/18

28.09. 2018

dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2018 roku

 pobierz

XXVI/273/18

28.09. 2018

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

 pobierz

XXVI/274/18

28.09. 2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 pobierz

XXVI/275/18

28.09. 2018

Statutu Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

XXVI/276/18

28.09. 2018

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

XXVI/277/18

28.09. 2018

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej

 pobierz

XXVI/278/18

28.09. 2018

nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 

 Uchwaly podjęte XXVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 17 października 2018 r.

XXVII/279/18

17.10. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2018 r.

 pobierz

 

KADENCJA 2018-2023

Uchwaly podjęte na I sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 19 listopada 2018 r.

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie:

 

Uwagi

1

I/1/18

19.11. 2018

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

2

I/2/18

19.11. 2018

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

3

I/3/18

19.11. 2018

ustalenia ilościowych składów stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

4

I/4/18

19.11. 2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

5

I/5/18

19.11. 2018

powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

6

I/6/18

19.11. 2018

powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa

 pobierz

Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 7 grudnia 2018 r.

7

II/7/18

7.12. 2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

8

II/8/18

7.12. 2018

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.

 pobierz

9

II/9/18

7.12. 2018

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Padwi Narodowej.

 pobierz

10

II/10/18

7.12. 2018

ustalenia diet dla sołtysów

 pobierz

11

II/11/18

7.12. 2018

wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

12

II/12/18

7.12. 2018

uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

13

II/13/18

7.12. 2018

powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy o nazwie „Konwent Seniorów”.

 pobierz

14

II/14/18

7.12. 2018

upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 pobierz

15

II/15/18

7.12. 2018

utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

16

II/16/18

7.12. 2018

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

 pobierz

17

II/17/18

7.12. 2018

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

 pobierz

18

II/18/18

7.12. 2018

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 pobierz

 Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Padwi narodowej w dniu 28 grudnia 2018 r.

19

III/19/18

28.12.2018

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2018.

 pobierz

20

III/20/18

28.12.2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

pobierz 

21

III/21/18

28.12.2018

uchwały budżetowej na rok 2019

 

 pobierz

22

III/22/18

28.12.2018

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica w m. Padew Narodowa.

 pobierz

23

III/23/18

28.12.2018

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

24

III/24/18

28.12.2018

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 pobierz

25

III/25/18

28.12.2018

ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Padew Narodowa dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 pobierz

26

III/26/18

28.12.2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup  posiłku i żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 pobierz

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 12 lutego 2019 r.

27

IV/27/19

12.02. 2019

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

 pobierz

28

IV/28/19

12.02. 2019

zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa

 

 pobierz

29

IV/29/19

12.02. 2019

zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej – filia w Zarówniu

 pobierz

30

IV/30/19

12.02. 2019

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej użytkownika wieczystego

 pobierz

31

IV/31/19

12.02. 2019

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew narodowa w 2019 r.

 pobierz

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 marca 2019 r.

32

V/32/19

29.03. 2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

33

V/33/19

29.03. 2019

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

 pobierz

34

V/34/19

29.03. 2019

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

35

V/35/19

29.03. 2019

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej poprzez likwidację filii w Zarówniu.

 pobierz

36

V/36/19

29.03. 2019

ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia granicy obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 roku.

 pobierz

37

V/37/19

29.03. 2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 pobierz

38

V/38/19

29.03. 2019

zmiany uchwały nr XXII/229/18  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

 pobierz

39

V/39/19

29.03. 2019

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 28 czerwca 2019 r.:

VI/40/19

28.06. 2019

udzielenia Wójtowi Gminy Padew Narodowa wotum zaufania

 

pobierz

VI/41/19

28.06. 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2018 r. 

pobierz

VI/42/19

28.06. 2019

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 r.

pobierz

VI/43/19

28.06. 2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019

pobierz

VI/44/19

28.06. 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w km 1 + 060 – 2 + 180 o długości 1,120 km w m. Kębłów i nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w km 3 + 760 – 5 + 290 o długości 1,530 km w m. Zachwiejów 

pobierz

VI/45/19

28.06. 2019

w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

pobierz

VI/46/19

28.06. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa 

pobierz

VI/47/19

28.06. 2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza  w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

pobierz

  Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 25 września 2019 r.

 

Uchwała Nr VII/48/19  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/49/19  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/50/19  w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Babule.

Uchwała Nr VII/51/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków.

 

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 października 2019 r.

VIII/52/19

30.10. 2019

w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

VIII/53/19

30.10. 2019

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 pobierz

VIII/54/19

30.10. 2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 r.

 pobierz

VIII/55/19

30.10. 2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.

 pobierz

VIII/56/19

30.10. 2019

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

VIII/57/19

30.10. 2019

w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

VIII/58/19

30.10. 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

VIII/59/19

30.10. 2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu  na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

 pobierz

VIII/60/19

30.10. 2019

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

 pobierz

VIII/61/19

30.10. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty (dz.ew. 1075/10)

 pobierz

VIII/62/19

30.10. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/10)

 pobierz

VIII/63/19

30.10. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/9)

 pobierz

VIII/64/19

30.10. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/8)

 pobierz

 

 Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 listopada 2019 r.

IX/65/19

29.11. 2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 r.

 pobierz

IX/66/19

29.11. 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia  10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

IX/67/19

29.11. 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/204/17 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

IX/68/19

29.11. 2019

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

 pobierz

IX/69/19

29.11. 2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

IX/70/19

29.11. 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.  

 pobierz

IX/71/19

29.11. 2019

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

IX/72/19

29.11. 2019

w sprawie „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 pobierz

IX/73/19

29.11. 2019

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

IX/74/19

29.11. 2019

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów

 

 pobierz

 Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2019 r. 

X/75/19

30.12. 2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019

 pobierz

X/76/19

30.12. 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020

 pobierz

X/77/19

30.12. 2019

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

 pobierz

 

X/78/19

30.12. 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika  dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 647R relacji Padew Narodowa - Rożniaty w m. Rożniaty

 pobierz

X/79/19

30.12. 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w km 2 + 180 – 3 + 181 o długości 1,001 km w m. Kębłów.

 pobierz

X/80/19

30.12. 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

X/81/19

30.12. 2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

 pobierz

X/82/19

30.12. 2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 pobierz

X/83/19

30.12. 2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2019/2020.

 pobierz

X/84/19

30.12. 2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 pobierz

 

  

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 27 marca 2020 r. 

 

XI/85/20

27.03. 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 pobierz

XI/86/20

27.03. 2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 r.

 pobierz

XI/87/20

27.03. 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica w m. Padew Narodowa”.

 pobierz

XI/88/20

27.03. 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu – Przeciwdziałanie COVID-19.

 pobierz

XI/89/20

27.03. 2020

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XI/90/20

27.03. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa.

 pobierz

XI/91/20

27.03. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 pobierz

XI/92/20

27.03. 2020

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

 pobierz

XI/93/20

27.03. 2020

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2020 r.

 pobierz

XI/94/20

27.03. 2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XI/95/20

27.03. 2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Padew Narodowa.  

 pobierz

 Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 czerwca 2020 r.

XII/96/20

26.06. 2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 

 pobierz

XII/97/20

26.06. 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za rok 2019.

 pobierz

XII/98/20

26.06. 2020

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

 pobierz

XII/99/20

26.06. 2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 rok.

 pobierz

XII/100/20

26.06. 2020

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 pobierz

XII/101/20

26.06. 2020

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa

 pobierz

XII/102/20

26.06. 2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

XII/103/20

26.06. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa (Osiedle Polska Wieś III).

Załącznik graficzny

 pobierz

 

XII/104/20

26.06. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Kębłów.

 Załącznik graficzny

 pobierz

XII/105/20

26.06. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej.

 Załącznik graficzny

 pobierz

XII/106/20

26.06. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej

Załącznik graficzny

 pobierz

XII/107/20

26.06. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty w drodze bezprzetargowej

Załącznik graficzny

 pobierz

XII/108/20

26.06. 2020

w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/63/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

 pobierz


Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 września 2020 r.

XIII/109/20

29.09. 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

 pobierz

XIII/110/20

29.09. 2020

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 pobierz

XIII/111/20

29.09. 2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020

 pobierz

XIII/112/20

29.09. 2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

 pobierz

XIII/113/20

29.09. 2020

w sprawie nadania nazw ulic stanowiących drogi wewnętrzne w miejscowości Padew Narodowa

 pobierz

XIII/114/20

29.09. 2020

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 pobierz

XIII/115/20

29.09. 2020

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej

 pobierz

XIII/116/20

29.09. 2020

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa w drodze bezprzetargowej.

 pobierz

XIII/117/20

29.09. 2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wygwizdów III”.

 pobierz

 
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 12 listopada 2020 r.

 

XIV/118/20

12.11.2020

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Padew Narodowa w roku 2020.

 pobierz

XIV/119/20

12.11.2020

w sprawie  uchylenia  uchwały nr X/78/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

 pobierz

XIV/120/20

12.11.2020

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020r.

 pobierz

XIV/121/20

12.11.2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020r.

 pobierz

XIV/122/20

12.11.2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.

 pobierz

XIV/123/20

12.11.2020

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

 

XIV/124/20

12.11.2020

w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

XIV/125/20

12.11.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 

 pobierz

XIV/126/20

12.11.2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Padew Narodowa.

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 listopada 2020 r.

 

XV/127/20

30.11.2020

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020

 pobierz

 

XV/128/20

30.11.2020

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek

 pobierz

XV/129/20

30.11.2020

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

XV/130/20

30.11.2020

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Padew Narodowa na lata 2021 – 2025

 pobierz

XV/131/20

30.11.2020

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

 pobierz

 

XV/132/20

30.11.2020

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 pobierz

XV/133/20

30.11.2020

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

 pobierz

XV/134/20

30.11.2020

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 pobierz

XV/135/20

30.11.2020

przystąpienia Gminy Padew Narodowa do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2020 r.

136

XVI/136/20

30.12.2020

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020

 pobierz

 

137

XVI/137/20

30.12.2020

zmiany uchwały nr XI/87/20  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski -Mielec-Dębica w m. Padew Narodowa”

 pobierz

138

XVI/138/20

30.12.2020

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2021w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

 pobierz

139

XVI/139/20

30.12. 2020

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

 

pobierz

140

XVI/140/20

30.12.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 647R  relacji Przybyły – Rożniaty w km 3+715 – 4+559 w m. Rożniaty

 pobierz

141

XVI/141/20

30.12.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w km 5+277 – 5+714 w m. Piechoty

 pobierz

142

XVI/142/20

30.12.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

 pobierz

143

XVI/143/20

30.12.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu

 pobierz

144

XVI/144/20

30.12.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”

 pobierz

145

XVI/145/20

30.12.2020

wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa

 

 pobierz

 Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 marca 2021 r. 

146

XVII/146/21

30.03. 2021

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021

 pobierz

 

147

XVII/147/21

30.03. 2021

udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”. 

 pobierz

148

XVII/148/21

30.03. 2021

przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r. na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

149

XVII/149/21

30.03. 2021

określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania emisji na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

150

XVII/150/21

30.03. 2021

określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Padew Narodowa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 pobierz

151

XVII/151/21

30.03. 2021

przyjęcia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Gminie Padew Narodowa na lata 2021 – 2025. 

 pobierz

152

XVII/152/21

30.03. 2021

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów.

 

 pobierz

153

XVII/153/21

30.03. 2021

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie dyskryminacji mieszkańców Gminy Padew Narodowa oraz zobowiązania Rząd RP do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV2 przyjęcia na siebie odpowiedzialności prawnej i finansowej  w razie wystąpienia odczynów poszczepiennych.

 pobierz

154

XVII/154/21

30.03. 2021

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty dotyczący prowadzonych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

 pobierz

155

XVII/155/21

30.03. 2021

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka. 

 pobierz

156

XVII/156/21

30.03. 2021

rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwał w zakresie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciw Covid-19 za eksperyment medyczny, wymogów ich stosowania oraz publikacji informacji o Covid-19 na terenie gminy Padew Narodowa.

 pobierz

 Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 18 maja 2021 r.

157

XVIII/157/21

18.05. 2021

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.pobierz
 158

XVIII/158/21

18.05. 2021

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.

 pobierz

159

XVIII/159/21

18.05. 202

dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbioro0wego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakłądem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

160

XVIII/160/21

18.05. 2021

zbycia nieruchomości gruntowych połozonych w sołectwie Padew Narodowa na rzecz ich uzytkownika wieczystego

 pobierz

161

XVIII/161/21

18.05. 2021

rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

 Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 24 czerwca 2021 r.

162

XIX/162/21

24.06. 2021

udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

 pobierz

163

XIX/162/21

24.06. 2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2020.

 pobierz

164

XIX/162/21

24.06. 2021

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

pobierz

65

XIX/162/21

24.06. 2021

 dokonania zmian w budżecie Gminy padew Narodowa na 2021 r.

 

 pobierz

166

XIX/162/21

24.06. 2021

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 pobierz

167

XIX/162/21

24.06. 2021

zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w sołectwie Zachwiejów

 

 pobierz

168

XIX/162/21

24.06. 2021

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "DORZECZE WISŁOKI" na lata 2022 - 2030

 pobierz

 Uchwaly podjęte na XX sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 9 sierpnia 2021 r.

169

XX/169/21

09.08. 2021

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2021

 pobierz

170

XX/170/21

09.08. 2021

dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na rok 2021.

 pobierz

171

XX/171/21

09.08. 2021zmieniająca uchwałę nr XVI/140/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 167R relacji Przybyły - Rożniaty w lkm 3 + 715 - 4 + 559 w m. Rożniaty.

 pobierz

172

XX/172/21

09.08. 2021

przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 pobierz

 Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 września 2021 r.

173

XXI/173/21

29.09. 2021

przyjęcia apelu dotyczącego prac Komisji Europejskiej nad „Unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030.Przywracanie przyrody do naszego życia”.

 pobierz

174

XXI/174/21

29.09. 2021

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

 pobierz

175

XXI/175/21

29.09. 2021

zmiany uchwały nr XVI/142/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

 pobierz

176

XXI/176/21

29.09. 2021

wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Padew Narodowa do Mieleckiego Klastra Energii.

 pobierz

177

XXI/177/21

29.09. 2021

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 pobierz

 Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 26 listopada 2021 r.

178

XXII/178/21

26.11.2021

w sprawie dokonania zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narodowa na rok 2021 (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 pobierz

179

XXII/179/21

26.11.2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021 (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 pobierz

180

XXII/180/21

26.11.2021

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości  przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 r.

 pobierz

181

XXII/181/21

26.11.2021

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku  rolnego na 2022 rok 

 pobierz

182

XXII/182/21

26.11.2021

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

183

XXII/183/21

26.11.2021

w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

184

XXII/184/21

26.11.2021

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa

 pobierz

185

XXII/185/21

26.11.2021

w sprawie opłaty prolongacyjnej

 pobierz

186

XXII/186/21

26.11.2021

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek

 pobierz

187

XXII/187/21

26.11.2021

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

 pobierz

188

XXII/188/21

26.11.2021

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa

 pobierz

189

XXII/189/21

26.11.2021

w sprawie  zmiany uchwały nr II/10/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

 pobierz

 

190

XXII/190/21

26.11.2021

w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Padew Narodowa

 pobierz

191

XXII/191/21

26.11.2021

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

 pobierz

192

XXII/192/21

26.11.2021

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Padew Narodowa 

 pobierz

193

XXII/193/21

26.11.2021

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Padew Narodowa

 pobierz

194

XXII/194/21

26.11.2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.

 pobierz

195

XXII/195/21

26.11.2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 pobierz

196

XXII/196/21

26.11.2021

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 pobierz

 

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 30 grudnia 2021 r.

197

XXIII/197/21

30.12. 2021

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

 pobierz

198

XXIII/198/21

30.12. 2021

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa  na rok 2021.

 pobierz

199

XXIII/199/21

30.12. 2021

uchylenia uchwały nr XVI/144/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 14+362,50 – 14+615,00 strona prawa wraz z infrastrukturą techniczną m. Padew Narodowa”.

 pobierz

200

XXIII/200/21

30.12. 2021

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

 pobierz

201

XXIII/201/21

30.12. 2021

uchwały budżetowej na rok 2022.

 pobierz

202

XXIII/202/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 14+362,50 – 14+615,00 strona prawa wraz z infrastrukturą techniczną m. Padew Narodowa”.

 pobierz

203

XXIII/203/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 16 + 300 – 16 + 600 w m. Padew Narodowa”.

 pobierz

204

XXIII/204/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na  zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w m. Padew Narodowa w km 0 + 550 – 1 + 600 w m. Padew Narodowa.

 pobierz

205

XXIII/205/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na  zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 121R relacji Rożniaty – Przykop polegająca na budowie chodnika w km 13 + 460 – 13 + 910 w m. Rożniaty”.

 pobierz

206

XXIII/206/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa – Przykop polegająca na budowie chodnika w km 0 + 000 – 1 + 470 w m. Padew Narodowa”.

 pobierz

207

XXIII/207/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa  – Przykop  polegająca na budowie chodnika w km 4 + 200 – 4 + 500 w m. Domacyny”.

 pobierz

208

XXIII/208/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 pobierz

209

XXIII/209/21

30.12. 2021

udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

 pobierz

210

XXIII/210/21

30.12. 2021

sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

 pobierz

211

XXIII/211/21

30.12. 2021

określenia  średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2021/2022.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej w dniu 29 marca 2022 r.

212

XXIV/212/22

29.03. 2022

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

 pobierz

213

XXIV/213/22

29.03. 2022

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022

 pobierz

214

XXIV/214/22

29.03. 2022

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

 pobierz

215

XXIV/215/22

29.03. 2022

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu.

 pobierz

216

XXIV/216/22

29.03. 2022

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok na terenie Gminy Padew Narodowa.

 pobierz

217

XXIV/217/22

29.03. 2022

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 pobierz

218

XXIV/218/22

29.03. 2022

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa – Osiedle „Polska Wieś III”.

 pobierz

219

XXIV/219/22

29.03. 2022

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów – tereny inwestycyjne „Rusinów".

 pobierz

220

XXIV/220/22

29.03. 2022

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wygwizdów III”.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2022 r.

 

221

XXV/221/22

29.04. 2022

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

pobierz

222

XXV/222/22

29.04. 2022

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

pobierz

223

XXV/223/22

29.04. 2022

upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do dokonywania czynności, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022  r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

pobierz

 Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2022 r.

224

XXVI/224/22

24.06. 2022

udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

pobierz

225

XXVI/225/22

24.06. 2022

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2021.

pobierz

226

XXVI/226/22

24.06. 2022

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

pobierz

227

XXVI/227/22

24.06. 2022

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2022 rok.

pobierz

228

XXVI/228/22

24.06. 2022

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

pobierz

229

XXVI/229/22

24.06. 2022

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

pobierz

230

XXVI/230/22

24.06. 2022

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2022/2023.

pobierz

231

XXVI/231/22

24.06. 2022

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

pobierz

232

XXVI/232/22

24.06. 2022

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa.

pobierz

233

XXVI/233/22

24.06. 2022

rozpatrzenia petycji złożonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece oraz Cech Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.

 pobierz

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2022 r.

234

XXVII/234/22

30.09. 2022

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2022.

pobierz

235

XXVII/235/22

30.09. 2022

uchylenia uchwały własnej nr XXIII/203/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica.

pobierz

236

XXVII/236/22

30.09. 2022

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

pobierz

237

XXVII/237/22

30.09. 2022

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

pobierz

238

XXVII/238/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr XXV/264/18 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa.

pobierz

239

XXVII/239/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

pobierz

240

XXVII/240/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr XIII/114/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu oraz zmiany uchwały Nr IX/51/03 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

pobierz

241

XXVII/241/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr XVII/150/21 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Padew Narodowa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

pobierz

242

XXVII/242/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr XII/101/2020 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa,

pobierz

243

XXVII/243/22

30.09. 2022

zmiany uchwały Nr XII/102/20 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

pobierz

244

XXVII/244/22

30.09. 2022

zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w sołectwie Padew Narodowa w drodze bezprzetargowej.

pobierz

245

XXVII/245/22

30.09. 2022

rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

pobierz

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 4 października 2022 r.

246

XXVIII/246/22

04.10. 2022

dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

pobierz

 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2022 r.

XXIX/247/22

30.11.2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022,

pobierz

XXIX/248/22

30.11.2022

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/21 Rady Gminy w Padwi Narodowej w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1 121 R relacji Rożniaty-Przykop polegający na budowie chodnika w km 13+460-13+910 w m. Rożniaty’’,

pobierz

XXIX/249/22

30.11.2022

w sprawie uchwały nr XXIII/205/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1 121R relacji Rożniaty-Przykop polegający na budowie chodnika w km 13+460-13+910 w m. Rożniaty’’,

pobierz

XXIX/250/22

30.11.2022

w sprawie uchwalenia uchwały nr. XXIII/206/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1 135 R relacji Padew Narodowa- Przykop polegająca na budowie chodnika w km 0+000-1+470 w m. Padew Narodowa,

pobierz

XXIX/251/22

30.11.2022

w sprawie zmiany uchwały nr. XXIII/207/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 R relacji Padew Narodowa -Przykop polegająca na budowie chodnik w km 4+200-4+500 w m. Domacyny’’,

pobierz

XXIX/252/22

30.11.2022

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie projektowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok,

pobierz

XXIX/253/22

30.11.2022

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,

pobierz

XXIX/254/22

30.11.2022

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa,

pobierz

XXIX/255/22

30.11.2022

w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa,

pobierz

XXIX/256/22

30.11.2022

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa,

pobierz

XXIX/257/22

30.11.2022

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu przejazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

pobierz

XXIX/258/22

30.11.2022

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek,

pobierz

XXIX/259/22

30.11.2022

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego oprowadzenia ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej,

pobierz

XXIX/260/22

30.11.2022

w sprawie uchwalenia,,Programu Współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r,

pobierz

XXIX/261/22

30.11.2022

w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,

pobierz

XXIX/262/22

30.11.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie działania Wójta Gminy Solina,

pobierz

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r.

XXX/263/22

13.12.2022

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwa,,Senior Plus zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa przedłożonego wnioskiem o dofinansowanie nr. RPPK.08.03.00-18-0021/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna 8.3 zwiększenie dostępu do Usług Społecznych i Zdrowotnych konkurs nr. RPPK. 08.03.00-IP.01-18-064/2022,

pobierz

XXX/264/22

13.12.2022

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizacje projektu pod nazwą,,Senior Plus- zwiększenie dostępu do Usług Społecznych w Gminie Padew Narodowa’’ przedłożonego wnioskiem o dofinansowanie nr. RPPK.08.03.00-18-0021/22 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna 8.3 zwiększenie dostępu do Usług Społecznych i Zdrowotnych konkurs nr. RPPK. 08.03.00-IP.01-18-064/2022,

pobierz

XXX/265/22

13.12.2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2022 r.

pobierz

 Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r.

XXXI/266/22

29.12. 2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022

pobierz

XXXI/267/22

29.12. 2022

w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXVI/228/22 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej

pobierz

XXXI/268/22

29.12. 2022

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2023

pobierz

XXXI/269/22

29.12. 2022

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

pobierz

XXXI/270/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 16 + 300 – 16 + 600 w m. Padew Narodowa”

pobierz

XXXI/271/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa – Przykop w m. Padew Narodowa na długości 470 mb.

pobierz

XXXI/272/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów polegająca na budowie chodnika

pobierz

XXXI/273/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule polegająca na poszerzeniu jezdni wraz z przebudową chodnika i rowu w miejscowości Padew Narodowa”

pobierz

XXXI/274/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu

pobierz

XXXI/275/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

pobierz

XXXI/276/22

29.12. 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej

pobierz

XXXI/277/22

29.12. 2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy

pobierz

XXXI/278/22

29.12. 2022

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Padew Narodowa

pobierz

 Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2023 r.

XXXII/279/23

31.03. 2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2023 r.

pobierz

XXXII/280/23

31.03. 2023

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa.

pobierz

XXXII/281/23

31.03. 2023

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Padew Narodowa do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.

pobierz

XXXII/282/23

31.03. 2023

w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Rady Gminy Padew Narodowa  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego  na zakup posiłku i żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

pobierz

XXXII/283/23

31.03. 2023

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok na terenie Gminy Padew Narodowa

pobierz

XXXII/284/23

31.03. 2023

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/20 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Padew Narodowa

pobierz

 

KADENCJA 2024-2029

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Padew Narodowa:

  1. Uchwała nr I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Padew Narodowa.
  2. Uchwała nr I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Padew Narodowa.
  3. Uchwała nr I/3/24 w sprawie ustalenia ilościowych składów stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa.
  4. Uchwała nr I/4/24 w sprawie powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Padew Narodowa.
  5. Uchwała nr I/5/24 w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Padew Narodowa.
  6. Uchwała nr I/6/24 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Padew Narodowa.

 

 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/

 

Metryka

sporządzono
2012-07-06 przez Ryszard Gancarz
udostępniono
2012-07-06 00:00 przez Gancarz Ryszard
zmodyfikowano
2024-05-13 11:13 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3160
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.